Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden hadden en wilden opsluiten, had hij in z'n drift een matroos gestoken. Nou zat-ie opgesloten en zou voorlopig geen kwaad kunnen doen.

Mevrouw Suratno was maar half gerust; wat kon de toekomst nog brengen, als die akelige man nog in leven was? Maar, enfin, voorlopig waren de jongens veilig!

Vrijdagmiddag 2 uur vertrok de „Prinses Juliana" naar Nickerie. De jongens hadden zich bij het afscheid flink gehouden; een stevige

handdruk, een hartelijk: Tot ziens! en de twee onafscheidelij-

ken waren gescheiden! Wat de toekomst ook brengen zou, zoals vroeger zou het nooit meer worden; dat was onherroepelijk voorbij! Mevrouw Suratno besefte het ten volle en 't was met weemoed, dat zij de boot nastaarde. Zou haar jongen nog ooit zo'n vriend ontmoeten als Roland?

Thuisgekomen, wilde zij Max wat werk laten doen, om hem af te leiden, doch Max beweerde rustig, tot slechts één ding in staat te zijn: slapen! En zonder het oordeel van zijn moeder daarover af te wachten, ging hij naar zijn kamertje en was na vijf minuten vast in slaap.

Roland had zich heel wat van een zeereis voorgesteld, maar het viel hem bitter tegen. Nauwelijks was de boot een kwartier onderweg, of aan de ene kant moesten alle zeilen neer tegen de opkomende regen, die ook het uitzicht aan de andere kant bijna geheel benam. Spoedig begon het benauwd te worden, nu de wind niet dóór kon komen en toen ze op zee flink begonnen te schommelen, had hij nog maar net de tijd, om de verschansing te bereiken!

Daarna zocht hij met veel moeite een plaatsje tussen de vele dekpassagiers en probeerde te slapen. Hij wist zeker: dat zou Max op 't ogenblik ook doen — en nog een heleboel volgende ogenblikken ook! Hij had spijt, zijn vriend daarmee zo dikwijls geplaagd te hebben; 't was misschien wel voor straf daarvoor, dat hij nu niet slapen kon! Wat deed die boot toch raar! Zeeziek was hij helemaal niet! Maar hij voelde zich ellendig en kon niet begrijpen, dat hij ooit bang voor de dood was geweest! Zou Natiman niet aan boord zijn? Die had beloofd, hem te vermoorden; waarom had-ie 't niet gedaan? Wat waren ze toch stom geweest, om dien man te ontvluchten! Wat kon je beter doen dan doodgaan?......

Toen de Prinses 's nachts voor Coronie lag, om passagiers en

Sluiten