Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij sloeg zich op zijn achterzak en zei:

— Hier zitten de dubbeltjes, meneer, maak je maar niet bezorgd, wij komen wel verder!

Het gezicht van Buttler kreeg een roofvogelachtige uitdrukking en hij vroeg nog eens, alsof hij het niet goed gelooven kon:

Jullie dubbeltjes? Dan zijn jullie slimmer geweest, dan

ik van je verwachtte. Hoeveel heeft het faillissement je dan opgeleverd?

— Meer dan tweeduizend dollar.

— En die heb je nu bij je?

— Yes!

— Op reis, door een gevaarlijke omgeving?

— Poeh! We hebben wapens!

— Wapens? Laat eens kijken.

— Is het soms niet naar den zin?

O ja, dat wel, lachte Buttler, — maar met wapens zul

jullie wel niet ver komen.

— Waarom niet?

Als je bijvoorbeeld de Finders tegenkomen zou, dan was

je je geld kwijt, eer je wist, wat er gebeurde. Waar gaat het naar toe?

— Naar Prescot.

— Daar heelemaal?

— Ja.

— Als vallenzetters?

— Ja.

— Heb je dan al vallen?

— Neen.

— Waar moet je die dan halen?

— In Prescot.

— Hemel, wat zijn jullie voor menschen!

— Hoezoo?

— Wat wou je daar dan wel gaan vangen? In Prescot!

— Nou, bevers, en en Deed Sam verlegen.

— Nou, wat nog meer? drong Buttler.

— En Grizzly-beren.

Nu weerklonk van den anderen kant een luid gelach, dat het geheele kroegje op zijn grondvesten deed schudden.

Ook Buttler lachte, dat hem de tranen over de wangen rolden.

— Grizzly-beren! Die kleermakers Grizzly's met vallen vangen!!

Hij lachte tot hij er kramp van kreeg.

We willen het niet alleen, maar zullen het ook.

Ohahahaha! Wat een optimisten!! Er bestaan niet eens

Grizzly-vallen.

Hij hield zijn buik vast van de lach.

We zullen er een paar door een smid laten maken.

— Hoe dan?

— Dat zullen we hem wel vertellen.

Trouwens, hahaha, die willen naar Prescot om Grizzly s

Sluiten