Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het papier was in het geheel niet geraakt, en men zocht allerwege naar een gat, dat door de kogel gemaakt kon zijn.

Plotseling riep er één onder een dreunend gelach:

— Lui, kom hier, wie had dat nu kunnen denken; daar stroomt de jandoedel naar buiten!

Waarschijnlijk voor verzending gereed, stond er een vat jenever, buiten den muur en juist in het midden daarvan had Sam een flink gat geschoten.

— Heb ik het niet gezegd! Hij heeft niet eens het huis geraakt! Hier mijn dollar. Die heb ik eerlijk verdiend.

Hij kreeg den dollar en vroeg meesmuilend:

— Nog zoo'n weddenschapje?

— Goed, al doende leert men, zei Sam flink.

— Vooruit! Hoeveel zetten we?

— Zooveel als U wilt.

— Dan maar weer een dollar.

Zoo werden er wel een stuk of vijf schoten afgevuurd. Toen deed Sam of hij kwaad werd.

— Dat is geen werk, zei hij, het gaat niet, omdat het maar om één enkele dollar gaat. Als het om wat meer ging, dan zou het wel beter gaan.

— Mij best, zei Buttler onmiddellijk, om hoeveel dan?

— Zooveel als U wilt.

— Laten we dan zeggen: twintig?

— Yes.

— Nu gingen ze weer schieten en weer schoot de kogel in den zelfden hoek.

— Soms nog eens? vroeg Buttler.

Hij was er zeker van steeds te zullen winnen en wenkte zijn mannen al met een knipoog toe.

— Yes, zei Sam, natuurlijk

— Hoe hoog?

— Gelijk gij wilt.

— Laten we dan eens zeggen: vijftig.

— Best.

— Of liever honderd?

— Dat is te veel; ik weet zeker, dat het mij, wanneer het om een groot bedrag gaat, wel lukken zal. Daarom wil ik U niet zoo'n groot bedrag afhandig maken, Mr....

— Buttler, zei Buttler snel, dus ondoordacht.

Hij zou beslist een anderen naam genoemd hebben, wanneer hij tijd had gehad om na te denken, maar Sams vraag kwam zoo onverwacht, dat hij opeens zijn eigen naam gezegd had, dien iedereen kennen moest.

— Mooi, Mr. Buttler, dan maar honderd, maar het is te veel.

— Ben je bang, kleine?

— Een goed kleermaker is nooit bang.

— Best, dan maar liever honderd.

— Yes.

Buttler was er zoo zeker van, het doel te zullen treffen,

Sluiten