Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praten, dus....

— Maar niet tegen mij ophitsen!!

— Ik mocht praten, fluiten, zingen, wat ik wilde, dus

— Maar dat is oneerlijk

— Neen, dat deed ik in Uw eigen belang, want nu hebt U kunnen hooren, wat er gebeuren zou, dus kon U het voorkomen , als U een goed ruiter geweest was.

— Dus dat ben ik niet?

— Wou U het nog eens bewijzen?

— Ja, natuurlijk! Ik zal het ook doen! Weer om tien dollar?

— Mij best!

Weer leende Buttler tien dollar en weer ging hij op den ezel zitten.

Sam nam het dier bij de lange ooren en fluisterde weer:

— Schuur hem er af, lieve Schuur-Mary!

Nog had hij die woorden niet gezegd of de muilezel begon te draven en galoppeeren, waartegen geen pogingen van Buttler hielpen, daar deze er niet op bedacht was, dat het dier ditmaal zou gaan loopen. Buttler had zich tegen het opbokken schrap gezet, maar het beest rende op den muur van het huis af en schuurde zoo dicht langs den hoek van het huis, dat Buttler, om zijn beenen te redden wel niet anders kon, dan zoo snel mogelijk maken, dat hij uit den zadel kwam. Hij was er dus in optima forma „afgeschuurd"!

Nu begon Buttler toch werkelijk erg te vloeken, want dat het hem nu weer overkwam, maakte dat zijn menschen er luidkeels om gingen lachen.

— Wat donders bezielt dat beest, dat ik hem niet houden kan? Ik was op het afbokken voorbereid, maar niet op het afschuren.

— Kan me niets schelen, maar het geld is voor mij, zei Sam rustig.

Hy wilde het geld al in ontvangst nemen van Dick, maar Buttler riep:

— Laat staan dat geld, ik wil het nog eens probeeren en dan om die twintig dollar!

— Oké.

Hij kon bij zijn mannen nu niets meer leenen, want die hadden zelf niets meer. Daarom ging hij naar den waard en vroeg hem om wat geld ter leen.

— Mensch, waar wou je het van terug betalen?

— Stommeling, morgenochtend heb ik immers weer een heeleboel geld!

— Zoo? Als die vriend je alles afgenomen heeft?

— Kaffer! Dan hebben we zijn centjes immers ook in onze zakken.

— Ja, pas maar op, die knaap is niet zoo dom als hij er uit ziet.

— Ach, ga toch weg, het is je reinste geluk!

— Neen, met dat schieten was het geen geluk.

Sluiten