Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Goeden dag heeren, hebt gij ook een reeks wagens gezien, met een scout en twee jonge ruiters voorop?

De man sprak echter geen Engelsch, doch Duitsch, zoodat wel niemand van de Finders hem kon verstaan.

— Kerel, wat zwam je toch? Spreek Engelsch.

— Het waren vier ossewagens, zei de man weer.

Weer was er een algemeen gemopper op den vreemdeling, die niet wist, wat men hem vertelde, al kende hij toevallig wel een enkel woordje Engelsch.

Nu stond echter Sam op en vroeg hem in het Duitsch:

— Spreekt U alleen Duitsch?

— Ja.

— Vertel dan maar eens wat er aan de hand is. Ik ben zelf Duitscher..

— Mooi, dat tref ik; hebt U die ossewagens niet gezien?

— Ja, een half uurtje geleden nog. Waar bent U dan al dien tijd geweest?

— Ik heb zitten componeeren aan den kant van den weg.

— Ik heb U anders zooeven nog gezien.

— Ja, maar ik moest even een gedeelte van mijn opera opschrijven.

— Mag ik ook weten, wie u bent?

Nu verhief hij zijn borst en zei heel plechtig:

— Ik ben organist Emeritus Aurelius Hampel, van Klotsche, bij Dresden.

— Zoo? Dan bent U dus een Sakser?

— Dat ben ik, maar geëmeriteerd

— Ik ook, hoewel ik al lang hier in Amerika rondzwerf.

— Zoo?

— Behoort U bij de vier wagens, meneer de koster?

— Pardon, organist Emeritus, alstublieft. Het is maar vanwege de duidelijkheid, dan weet immers ieder ineens, dat ik niet langer organist ben.

— Zoo, wat doet U dan nu?

— Ik wijd me aan de muziek; ik ben een zwervend sateliet van de muze der harmonie.

— Mooi, meneer de organist Emeritus, ik denk, dat de wagens aan het einde van het dorp hebben stilgehouden.

— Hoeveel maten moet ik dan nog doorloopen?

— Maten?

— Eh, ik bedoel hoeveel passen?

— Ik denk wel een heeleboel, maar hoeveel precies, dat weet ik ook niet.

— Dat is leelijk.

— Dat is het niet; ik ben hier ook voor het eerst, maar mag ik U dan zoover brengen?

— Graag, waarde heer.

Sam wandelde met hem mede en het duurde niet lang of daar kwamen de eerste wagens al in zicht.

Onder het loopen begon Sam een gesprek, in de hoop zoo

Sluiten