Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hoezoo?

— Ik was een tijdje niet thuis en toen ik thuis kwam, vond ik een briefje, waarin hij mij verzocht, onmiddellijk bij hem te komen, want dat hij naar Amerika ging. Toen ik echter bij hem aankwam, was hij al vertrokken, zoodat ik hem toen in alle haast nagereisd ben.

— Maar waarom dan juist naar Arizona?

— Kijk, hij deed niets dan verhalen over Arizona en Nevada, dus dacht ik, ik ga maar eens hier kijken.

— Dus alleen daarop bent U hierheen gekomen?

— Waarom niet?

— Dat is toch verschrikkelijk vaag.

— Heelemaal niet vager dan de heele wereld is.

— Hoezoo?

— Nou, alles is toch vaag in het leven; waarom zou ik niet naar Arizona gaan?

— Omdat het hier oneindig veel gevaarlijker is dan in welk ander land ter wereld ook.

— Hoe dan gevaarlijk?

— Wilde Indianenstammen.

— Maar die doen mij immers niets.

— Zoo, en waarom niet?

— Omdat de muze haar volgelingen steeds beschermt.

— Maar die brengt U toch niet door onherbergzame streken?

— Die zijn er toch niet?

— Natuurlijk wel; er zijn allemaal onherbergzame streken hier en U kent er den weg immers niet?

— Dat gaat mij allemaal niets aan.

— Waarom niet?

— Omdat mijn muze mij wel overal doorheen zal brengen.

— Ook door alle gevaren, die U zult tegenkomen, wanneer ge Hobble-Frank wilt opzoeken.

— Ik heb u al eer gezegd, dat ik met dat alles niets te maken heb. Voor mij bestaan er geen gevaren. Omdat ik een volgeling ben van de muze der muziek.

— Muziek? Er is hier in Arizona maar één soort muziek en dat is deze....

Met deze woorden greep de kleine man zijn geweer en deed, alsof hij schieten wilde, — hier bij deze muziek wordt alleen gedanst

Zoo kwamen ze eindelijk bij het wagenkamp aan en Sam zag reeds dadelijk, dat de wagens heelemaal verkeerd stonden. Men moet nl. steeds de wagens van de stoet in een vierhoek zetten, zoodat men een ruimte verkrijgt, waarin menschen en dieren veilg kunnen verblijven gedurende den nacht, zonder dat er roovers kunnen komen, die het kamp overvallen, zonder dat het door de wakende wachter buiten den wagenkring gemerkt wordt.

Sam naderde een heer, die daar stond en die op het eerste gezicht iemand was, die nieuweling in de wildernis was. Deze

Sluiten