Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ik je even een opduvel geven.

— Ja, ik ga al, hihihihiü! Ik meende het goed met jullie, maar nu verlaat de hansworst het apentheater!

Juist deed de heer Schmidt, die Sam zoo leelijk behandeld had, een geroep van: — Wat een gemeene landlooper, zulke landgenooten kan ik missen.

Toen kwamen er twee jonge ruiters aan.

De een was een Europeaan, dat kon men hem wel aanzien, maar de ander had de trekken van een Indiaan. Beiden waren goed gewapend en beiden waren flink en sterk; zij hadden hun paarden naar de rivier gebracht om te lesschen en nu kwamen zij in galop aangereden.

— Wie was dat? schreeuwde een van hen.

— Wat bedoel je? riep de heer Schmidt terug.

De beide mannen kwamen nu snel nader en de Indiaansche ruiter vroeg gejaagd aan hem:

— Wie was die man, die daar zooeven wegging?

— Waarom?

— Omdat ik hem waarschijnlijk ken.

— Is het heusch?

— Ja, had hij een baard?

— Ja, een oerwoud.

— Dat klopt. En wat voor oogen?

— Erg klein.

— Neus?

— Verschrikkelijk groot

— Zie je wel, hij is het!

— Wie dan?

— Hoe was zijn naam?

— Hij zei, dat hij Falke heette.

— Hebt u dat niet verkeerd verstaan? Was het niet Sam Hawkens?

— Nee, Falke.

Wacht eens, ja, ik heb het. Veel Duitschers veranderen

hun naam, wanneer ze in Amerika komen. En Hawk is in het Duitsch Falke. Maar dat Sam Hawkens een Duitscher is wist ik in ieder geval niet.

— Een Saks, zei hij me.

— Zoo, maar die houding en die kromme beenen, dat is beslist Sam. En zoo sluipend als deze kerel kan alleen Sam Hawkens loopen. En zeg eens, hoe lachte hij?

— Lachte?

— Ja, heeft hij niet één maal gelachen?

— Ja.

— Hoe dan?

— Nou, hihihihi.

Zie je wel; de menschen lachen allemaal anders. De een

lacht hahahaha, de ander hehehehehe of hohohohoho, maar alleen Sam lacht zoo eigenaardig hihihihihi.

— Maar wie is het dan?

Sluiten