Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Een beroemd prairiejager!

— Dan vergist u zich, want die man was geen prairiejager, maar een ellendeling, een landlooper, een hansworst.

Ondertusschen was de kleine Sam naar de kroeg teruggekeerd en had aan zijn makkers verslag uitgebracht over den tocht.

Lang bleven ze erover napraten en toen het donker begon te worden, stak de Ier in zijn kamer de lamp op en de mannen gingen allen naar binnen, waar er na de drie klaverblad-mannen slechts tien rond een tafel zaten.

Ook Buttler ontbrak.

— Wat zou dat beteekenen? vroeg Hill.

Dat kan jij niet raden, omdat je een greenhorn bent, maar ik ben al nieuwsgierig, hoe groot mijn portie zal zün

— Wat?

Ach, snap je dan niet, dat we dadelijk een heerlijk stuk gestolen braad krijgen?

— O, en zou jij dat opeten?

— Waarom niet?

— Daar ken ik je te goed voor.

— Dan vergis je je. Ik zal wel degelijk meeëten.

— Van gestolen goed?

— Dat terugbetaald wordt, ja.

' Maar waarom heb je hen niet gewaarschuwd, want die kerels zijn hen gaan plunderen.

Weet ik wel, maar laten ze maar eens voelen, dat Sam Hawkens zich niet ongestraft voor een- hansworst laat uitmaken. Vermoorden zullen ze hen nu toch nog niet want dat is te gevaarlijk. Dat doen ze pas, wanneer ze hier opgebroken zijn.

Na eenigen tijd kwamen de beide mannen terug met.... een heele osselende!

— Nou mannen, komen jullie nog meeëten? vroeg Buttler en de drie mannen bij de deur knikten om het hardst.

— Yes, dat willen we wel.

— Kom dan mee naar binnen.

— Kunnen we niet hier eten?

— Nee, wie onze gast is, moet met ons aan tafel zitten.

— Dat kan hier ook.

— Nee, kom maar rustig mee naar binnen, mannen.

De drie mannen konden niet anders doen dan mee naar binnen te gaan en zich een plaats aan tafel uit te zoeken.

Nu zaten allen en Buttler nam een groot glas, dat voor hem klaar stond en sprak:

— Mannen, nu zitten we weer allemaal als vrienden bij elkaar en we zullen ons deze lende heerlijk laten smaken. Ik drink op de gezondheid van onze drie gasten.

Een algemeen geroep van Proost! weerklonk en allen dronken elkaar toen toe.

— Wat is dat? vroeg Sam, nadat hij geproefd had.

Dat is de lekkerste wijn, die je maar vinden kunt.

Petroleumkoning 3

Sluiten