Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Nee, dat komt, omdat ze zich in geen geval laat tegenspreken.

— Dan is ze bij my toch aan het verkeerde adres.

— Mogelijk, maar ze weet haar weetje wel.

— Maar hoe komt u dan zelf hier in Amerika.

— Dat komt immers door Hobble-Frank.

— Jaja, u hebt me zooiets verteld, maar komt u dan alleen naar hier om helden te zoeken voor uw opera.

— Ja.

— En die mevrouw Ebersbach?

— Die zoekt alleen maar romantiek.

— Die zal zij hier genoeg kunnen vinden, als ze het maar kan zien.

— Laat dat maar aan haar over.

— En u blijft nu zoo bij elkaar wat heen en weer trekken?

— Nee, we hebben een doel, maar dan ga ik mijns weegs, totdat ik mijn helden gevonden heb.

— En wat is dat doel?

— Tja, meneer Hawkens, dat is die geschiedenis van de Wolf's, die eigenlijk den stoot tot dezen tocht gegeven heeft.

— Van de Wolf's? Welke geschiedenis is dat?

— Kent u die niet?

— Nee....

— Kijk, Wolf is een houtvester in de buurt van Dresden en die heeft een broer in Amerika wonen. Die broer nu blijkt hier in Amerika groote bezittingen te hebben en geen kinderen. Nu heeft hij zijn broer in Duitschland gevraagd, zijn oudsten zoon naar Amerika te sturen, zoodat deze de zaken kon leeren en later eventueel in zijn voetsporen kon treden.

— Maar vond die zoon dat dan niet naar, om van zijn ouders weg te moeten gaan?

— Neen, integendeel, want zijn ouders hebben het lang niet breed en nu is er een kans, dat hij hen nu en dan geld zal sturen

— Oh, dan is het wat anders, daar heeft hij gelijk in.

— Dus nu is die zoon, nadat hij afgestudeerd is in de landbouwkunde, mee naar Amerika gegaan. Een vriend van hem, die uit Amerika kwam en die tevens afgestudeerd is, heeft hem vergezeld, dat is die Sci-So, dien u ook schijnt te kennen.

— Ja, dien ken ik heel goed, d.w.z. ik ken zijn vader zeer goed, en hij was nog maar klein, toen ik hem verliet.

— Dus u hebt hem in geen tijden gezien?

— Nee, maar kunt u mij de reden zeggen, waarom hij zijn zoon naar Duitschland gezonden heeft?

— Zeker, en er is geen enkele reden, waarom ik het geheim zou houden.

— Wilt u het mij dan niet zeggen?

— Waarachtig wel; die Nitsas-Ini was een erg beschaafd hoofdman, die geen menschen wilde vermoorden, wanneer het niet erg noodzakelijk was.

Sluiten