Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Luistert eens naar wat ik U te zeggen heb. Het betreft iets heel gewichtigs.

— Wat is er dan? vroeg Droll.

— Ik zit momenteel voor een zeer belangrijke beslissing. Het gaat er om, millioenen te verdienen.

— Zoo?

— Ja, ik ben op weg om vele en vele rijkdommen te verwerven.

— Een goudader ontdekt!

— Wel een ader, maar geen goud-ader.

— Wat dan wel? Zilver?

— Neen, het is petroleum.

— Ook lang niet kwaad. Dat is vloeibaar goud. En waar moet die bron liggen?

— Dat weet ik nog niet.

— Dat is eigenaardig. Dus U bent op weg naar een petroleumveld en U weet nog niet waar dat is?

— Neen, maar dat is toch heel begrijpelijk, want wanneer iemand zooiets gevonden heeft, dan kan hij daar toch niet iedereen deelgenoot te maken. Hij moet erg voorzichtig zijn.

— Dat kon best wezen, maar die het wil koopen moet nog meer op zijn hoede zijn, als het noodig is.

— Ja, dat is wel zoo.

— Maar U zult toch immers wel weten, waar ergens dat veld gelegen is?

— O ja, wel zoo ongeveer.

— Waar dan, of is het voor ons een geheim?

— Neen, heelemaal niet, tegen jullie kan ik immers alles zeggen. Het is aan den Chelly-arm van den Rio San Juan.

Het volle ronde gezicht van Droll werd een decimeter langer. Nadenkend stond hij voor zich uit te staren en toen zei hij langzaam:

— De Chelly-arm van den Rio San Juan; daar.... moet.... pe tro le um zitten? Nooit van z'n leven!

Wat? Hoe? Waarom niet? kreunde de bankier wanhopig,

geloof je het niet?

— Neen.

— Kennen jullie die streek dan?

— Neen.

— Oh, kwam hij weer opgelucht, maar dan mogen jullie ook geen oordeel vellen. Wat zegt Mr. Frank er van?

— Hetzelfde als neeflief.

— Maar jullie zijn er nooit geweest!

— Natuurlijk niet, maar daarom kunnen we immers wel nadenken. Er kan daar geen petroleum zitten. En wie het verteld heeft is een schurk of een stumper.

— Of allebei, vulde Frank aan.

Mijnheerrrü! U kunt toch zoo maar Mr. Grinley niet beschuldigen!

Sluiten