Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Och, antwoordde hij rustig ,wat ik daarop moet zeggen? Niets anders, dan dat het nu eenmaal met groot geld moeilijk is, het vertrouwen te winnen. Maar wanneer ik een goede zaak kan doen, dan luister ik nooit naar stemmen van menschen, die denken, dat ze iets weten, maar dan volg ik mijn verstand en ga er zelf heen om te kijken. Wanneer zij er den draak mee steken, dan kunnen ze meegaan en zich er van overtuigen.

— Zij willen, dat ik wacht, totdat Old Shatterhand en Winnetou hier zijn.

— Daar kan ik U niet in tegenhouden.

— Dus zal ik het maar doen?

— Dat moet U allemaal zelf weten. Daar ik echter mijn ader niet aan Winnetou noch aan Old Shatterhand wil verkoopen zal

' ik niet op hen wachten.

— Maar wanneer ik nu op hen wachten wil?

— Dan zal ik er niet aan denken U daarin te hinderen. Ik dwing niemand met mij mee te gaan. In San Francisco zijn kapitalisten genoeg die ik er voor geïnteresseerd zal vinden.

— Hoezoo?

— Well, wie mij niet geloofd, kan gerust achter blijven.

Hij goot een vol glas brandy naar binnen en ging naar zijn paard.

— Daar heb je het al, meende de bankier. Zijn houding moet U toch zeggen, dat hij zeker van zijn zaak is.

— Dat is hij zeker, maar het is de vraag of die zaak voor of nadeelig voor U is.

— Ik heb hem beleedigd en nu wil hij niet wachten.

— Wat zou dat?

— Nu zal hij mij laten zitten en er gaan wellicht millioenen mijn neus voorbij.

— En Uw leven wellicht gered!

— U moet toch toegeven, dat Uw wantrouwen nog niets bewijst?

— Voor U niet, voor ons wel.

— Wat hebt gij tegen hem?

— Zijn gezicht bevalt mij niet.

— Maar men mag niet op het gezicht afgaan.

— Dat doen wij nu eens wel en we zijn er niet naast. Geloof dat nu maar.

Rollins zat een tijdlang voor zich uit te staren en zei toen:

— Jammer dat we niet op hem kunnen wachten, want wanneer ik dat doe, rijdt de petroleumkoning zonder mij weg.

— Daar ben ik van overtuigd.

— Ja, nietwaar?

— Natuurlijk, en de reden ken ik er ook wel van.

— Welke is dat dan?

— Dat hij geen eerlijke flinke menschen als Old Shatterhand en Winnetou op zijn tocht naar de petroleumvelden kan gebruiken.

— Het is heel moeilijk. Ik weet niet wat ik doen moet.

Sluiten