Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zegt U er van?

Dit laatste vroeg Rollins aan Mr. Baumgarten, die tot dusverre niets gezegd had. Deze aarzelde even en zei toen:

— Meneer, in zoo'n gewichtige aangelegenheid mag ik geen raad geven.

— Maar U heeft toch ook een meening daaromtrent?

— Zeker meneer, ik weet wel wat ik zou doen, als ik in Uw plaats was.

— Wat dan?

— Ik zou niet op Old Shatterhand wachten en ook niet zoo maar met Grinley meegaan.

— Maar er is immers geen andere uitweg?

— Neen, geen uitweg, maar wel een gulden middenweg.

— En die is?

— Deze beide mannen meenemen en gezamenlijk met Grinley meegaan. Dan zouden Old Shatterhand en Winnetou wel even willen wachten tot we terug zouden zijn.

— Maar.... 1

— Het duurt drie dagen heen en drie dagen terug, dus dat is zes dagen en met die twee flinke mannen bij ons ben ik heelemaal niet bang meer.

— Het zou wel een schitterende oplossing wezen, ja, maar als zij het maar willen.

— Nou, zei nu Droll, wij denken ook wel, dat Old Shatterhand en Winnetou er de mannen niet naar zijn, dat zij ons aan ons lot zouden overlaten. Dus we kunnen geloof ik best even meegaan. Denk je ook niet, Frank?

— Wij gaan mee. En wel dadelijk, was het korte antwoord van Frank.

— Dank U, ik dank U; nu kan ik weer wat gerust zijn.

— Ik deed het niet voor U, zei Frank nog, meer openhartig dan beleefd.

— Voor wie dan?

—Voor Mr. Baumgarten, omdat hij, evenals wij, ook een Duitscher is. En....

— Nu, en?

— Ook omdat we nu eenmaal graag een schurk ontmaskeren.

— Wat moet ik nu zeggen, wanneer Old Shatterhand en Winnetou hier aankomen? vroeg nu Forner.

— Zeg hen, dat zij op ons wachten, of, wat nog veel beter is, vraag hen ons onmiddellijk te willen volgen naar den Chellystroom.

— Goed, ik zal....

— Zeg vooral geen enkel woord ervan aan Grinley, hè?

— Neen, dat beloof ik.

Na deze woorden ging hij de deur uit en keek buiten naar 'n groep ruiters, die in 'n stofwolk in de verte naderden. Zij waren nu nog te ver, om te zien, wat het voor ruiters waren, maar weldra waren ze dicht genoeg om te kunnen onder-

Sluiten