Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een ossen-kikker.

— Of een kikker-os, hihihiü

Zoo babbelde men even door, totdat besloten was, de proef op de som te nemen en te gaan zien, wat het geweest was. Er waren verstandige mannen bij, die niet aan spoken geloofden en die dus niet zoo bang waren uitgevallen als de vrouwen.

In optocht verlieten zij de rancho, want niemand wilde thuis blijven, daar men dan de kans liep, voor bang te worden uitgemaakt.

Meegenomen werd een stel lantaarns, door den ranchero graag afgestaan en een aantal geweren, om het ondier te schieten, wanneer 't te dicht bij de dierbare vrouwen mocht komen.

Onder het loopen zei Droll tegen Sam.

— Wat denk jij ervan, zou het monster zoo groot zijn als die vrouwen willen beweren?

— Nee, ik geloof, dat die menschen het aardig overdrijven.

— Hoe kom je erbij: het is werkelijk zoo groot.

— Dat geloof ik niet. Dat kan niet.

— Het kan best. Weet je, wat het is.

— Nou?

— Onze vriend Frank!

— Méén je dat?

— Ja, waarachtig!

— Waarom denk je dat?

— Hij wilde den heelen dag al een bad nemen, maar doordat er zooveel menschen aan tafel gingen, is hij opgehouden en ook maar aan tafel gegaan. Maar ik ben overtuigd, dat hij nu, nadat zijn booze bui gezakt is, terugkomt en dan gelijk even in het water is gegaan.

Nadat de stoet bijna den geheelen weg naar het water had afgelegd riep Droll plotseling uit:

— Asjeblieft, daar hebben we dien kikker!

Inderdaad zat Frank rustig in het gras, naast zijn paard.

Stomverbaasd, alsof hij geesten zag, rees hij bij de nadering

van den troep overeind en vroeg langzaam:

— Wat hebben jullie, wat moet dat? Dat is je reinste pelgrims-karavaan, die daar aangestrompeld komt.

— Zoo, Frank, ben jij daar ook weer terug.

— Zooals je ziet, maar wat doen jullie toch?

— Misschien kun jij ons inlichtingen erover geven: we zijn op zoek naar een vreeselijk monster.

— Hè? Wat? Een monster?

— Ja, hoelang zit je al hier?

— Maar dan moet jij hem ook gezien hebben.

— Wie?

— De reuzen kikvorsch.

— Welke dan?

— Die in het water zat.

— Hier?

— Ja.

Sluiten