Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen en toen hij even rond was geloopen, om te zien, waar hij eigenlijk terecht gekomen was, evenals alle anderen, hoorde hij iets boven zich gebeuren.

Met een verschrikt gezicht sprong hij plotseling een heel

eind in de hoogte en greep ergens naar de ladder werd

snel omhoog gehaald en voor men er heelemaal van doordrongen was, was de deksel met een harden klap dichtgevallen.

Met een verschrikt gezicht stonden allen omhoog te staren. Wat moest dat beteekenen?

— Nu zitten we in de val, dat zeg ik je.

— Kom, kom, niet zoo somber. Het zal nog wel losloopen.

— Nee, het loopt niet zoo los, als je wel denkt, zei nu Schi-So.

— Wat wilde je dan, dat ze je in den regen lieten staan? vroeg Sam.

— Hoezoo?

— Nou, als ze het gat open laten, dan zijn we hier binnenkort weggespoeld.

— Ja, maar daarom hoefden ze die ladder nog niet weg te

halen.

— Dat is zoo, ja, maar laten we niet dadelijk beginnen met te wantrouwen.

— Dergelijke woorden ben ik niet gewend van een man als Sam Hawkens, zei Dick Stone.

— Wel, hoe denk jij er dan over?

— Ik denk heelemaal nog niet, want dan zou ik heel erg boos worden op mezelf.

— Waarom?

— Omdat we vergeten hebben, eerst den vredespijp te rooken met dien Ka Maku.

— Maar dat wil nog niet zeggen, dat we nu ineens zijn vijanden zijn?

— Nee, hij zal straks wel omlaag komen met zijn kinnikinnik bij zich, meende Will.

— Waarom hebben ze dan dien ladder weggenomen? hield

Schi-So vol.

— Omdat ze hem ergens anders noodig hadden.

— Dat kan het niet zijn, want er stonden zooeven twee ladders klaar en nu hebben ze juist die van ons noodig?

— Laten we eerst maar eens kijken, wat die hoofdman gaat doen.

— Dat zullen we niet zoo gauw te weten komen, want we kunnen niets zien, noch hooren.

— Dan zullen we maar vast eens onze woning gaan bekijken.

— Bar veel licht is er nu ook niet bepaald.

— Nee, dat lampje zal over een half uurtje wel uitgebrand zijn, denk ik.

— O ja, maar dan is de hoofdman er al lang geweest.

Natuurlijk, want dacht je, dat hij ons zoo lang hier in dit

hol zal laten?

Sluiten