Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eruit zou laten, dan zoudt gij u verweren en niets afgeven.

— Kom naar beneden en haal wat je wilt hebben.

Dan zoudt gij mij beneden vasthouden. De bleekgezichten

moeten nu hun wapens bijeen binden, dan zal ik een riem laten zakken om het op te halen. Sam Hawkens moet zeggen of hij daarmee accoord gaat.

Ka Maku, het Opperhoofd, zijn woord houden en ons

vrij laten, wanneer wij alles afgegeven hebben?

— Ja. - _

— Ja? Hihihihi. Hou ons toch niet voor zoo dom, als gij zelf zijt en maak als de bliksem, dat je wegkomt, anders jaag ik je een kogel door den kop. Wij weten precies, wat we aan jullie hebben. Leugenaars en verraders. Niks krijgen jullie van ons. Niks!

— Dan moet gij sterven.

Zoover zijn we nog niet. De dood stond ons ook te wachten, wanneer wij alles afgaven. Jullie hebt je verrekend. Wij hebben geweren en zullen daarvan gebruik weten te maken.

— Sam Hawkens vergist zich. Wapens zullen hem niet helpen, want strijd zal er niet zijn. Gij hebt eten noch drinken daar beneden en wij kunnen wachten totdat geen van u meer leeft, dan hebben wij toch, wat wij wenschten.

Het deksel klapte weer dicht en men hoorde duidelijk, dat

de steenen er weer opgewenteld werden.

— Stommerd bromde Dick Stone.

— Waarom?

— Je had het beter kunnen doen.

— Hoe dan?

— Door hem een kogel door zijn kop te jagen. Die schoft liet immers even zijn hoofd zien.

— Dat weet ik wel, beste Dick, maar dat zou ons niets vooruitgebracht hebben, zonder noodzaak vergiet ik geen bloed.

— Wil ik jullie eens wat zeggen, vroeg Frank.

— Doe jij dat een neef, zei tante Droll.

Jullie moeten niet eerst werken, maar eerst nadenken.

— Wat bedoel je daarmee?

— Dat ik eerst nagedacht heb.

— En wat heb je ontdekt?

Dat we hier nu al een tijdje zitten, maar dat het heelemaal

nog niet naar slechte lucht ruikt.

— Dat is zoo.

— Bedoel je daarmee, dat hier dus luchtverversching moet zijn? vroeg Sam.

— Juist meneertje.

— Dat is geen kwaad idee.

— Wat ga je nu doen?

— De gaten opzoen, Frankje.

Die gaten zaten even boven den grond in den muur en ook in het deksel, maar die waren niet groot.

Juist waren Stone en Parker weer begonnen met het gat in

Sluiten