Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlug in zijn werk ging.

— Denkt U werkelijk, dat zij het op ons leven voorzien hadden?

— Allicht, in ieder geval zoudt U bij dagworden aan de martelpalen gebonden geworden zijn.

— Dan hebben wij U drieën toch maar alles te danken. Dat is iets, dat ik mijn leven niet meer zal kunnen vergeten.

— Jammer, voegde nu Baumgarten eraan toe, dat wij onze metgezellen niet meer hebben kunnen helpen.

— Ja, dat is niet zoo leuk, want die zullen nu al wel dood zijn.

Nu kwam Grinley weer:

— Dat zeg je nog, omdat het gelukt is los te komen. Maar wij zouden het nooit en te nimmer klaar gespeeld hebben om hen allen te bevrijden. Wij behoeven onszelf niet het minste verwijt te doen, want wat ik zeg, kunt U veilig aannemen. Ik ben ervaren in het wilde Westen en ik weet wel het een en ander er van af.

— Nu ja, het kon ook wel niet anders, daar we zelf nog lang niet veilig waren.

— Niet alleen dat, maar we hebben hen er een dienst mee

bewezen.

— Denkt U dat heusch?

Wel ja, want nu hebben zij weer wat tijd gewonnen.

Die roodhuiden hebben natuurlijk gemerkt, dat wij weg waren.

— Nou? Wat zou dat?

— Well, toen zijn zij ons achterna gereden.

— Maar dan zijn zij nu toch achter ons?

— Ik reken, dat zij een dag achter ons aan zitten en dan terugkeeren, dat is dus twee dagen gewonnen.

— Dus ze zitten nu nog achter ons aan?

— Dat wil zeggen, ze kunnen nu niet verder, omdat het donker is geworden, dus zijn wij hier veilig.

— Maar wanneer zij nu eens doorrijden?

— Dat kunnen ze niet.

— Waarom niet?

— Omdat zij in de duisternis immers geen spoor kunnen zien!

— Ja, dat is zoo.

— Bovendien, het zijn geen kinderen meer. Zoo goed als ik eruit ontvlucht ben, zullen zij dat ook wel kunnen.

— Maar zij zijn met zoo velen.

Ja, dat weet ik wel, maar het zijn allemaal beroemde

woudloopers.

— Allemaal niet.

Neen, maar die mannen van het Klaverblad toch wel

en die tante Droll toch ook en Hobble Frank is toch ook niet voor een kleintje vervaard.

Toch hoop ik maar, dat zij nog ontkomen kunnen .

Sluiten