Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dus er zijn in Uw pueblo geen andere menschen dan alleen Uw krijgers?

— Neen.

— Maar toch loopt er een breed spoor van vele menschen naar Uw pueblo en slechts een klein spoor van vijf ruiters heeft het pueblo weer verlaten.

Ka Maku schrok, maar beheerschte zich onmiddellijk.

— Ik weet van een dergelijk spoor niets af.

— Toch moet Ka Maku gelooven, dat Old Shatterhand en Winnetou wel in staat zijn om sporen te lezen. Wij weten niet alleen hoeveel, maar ook de namen van hen, die het spoor maakten.

— Dan weten mijn broeders meer dan ik.

— Dus U kent geen enkele naam van diegenen, die in Uw pueblo gweest zijn?

— Ook nooit van Grinley, den Petroleum-koning gehoord?

— Nu werd hij toch wel werkelijk bleek en zweeg verder.

— Waarom zegt Ka Maku niet, wat ik van hem verwacht?

— Ik heb nooit van dien naam gehoord.

— Gij liegt.

Snel was de hoofdman overeind en met het mes in de hand schreeuwde hij kwaad:

— Wilt gij mij soms beleedigen? Een dapper opperhoofd laat zich niet beleedigen, die laat zijn mes antwoorden!

Old Shatterhand was rustig blijven zitten en vroeg nu kalm:

— Waarom begaat Ka Maku de groote fout, mij te bedreigen?

— Omdat gij mij beleedigt.

— Weet ge nu nog niet, dat Old Shatterhand onkwetsbaar is voor de messteken van Indianen? Zoodra ge even met Uw hand beweegt, hebt ge imers allang een kogel door Uw hoofd.

Ka Maku keek in de beide loopen van Old Shatterhand's revolvers. Hij zei niets meer.

Ook Winnetou had nu zijn beide pistolen getrokken en Old Shaterhand zei:

— Gij kent deze handige geweren hier in mijn handen, waarin tweemaal zes schoten zitten. Mijn broeder Winnetou zal U thans alle wapens afnemen en wie van U ook maar even beweegt, tijdens dit werk, krijgt onmiddellijk een kogel door het hoofd. Ik heb gezegd, dus zoo zal het gebeuren. Howgh!

De gebiedende blik in zijn oogen hield Ka Maku volkomen in bedwang; wat een wilde Indiaan nooit zou laten doen; zich laten ontwapenen door een kleiner aantal mannen dan zij zelf, zonder dat er eenige strijd is gevoerd.

Maar pueblo-Indianen zijn nu eenmaal minder woest en al zijn ze even wreed, toch wagen zij minder, waar het hun eigen leven betreft.

Sluiten