Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl de mannen zich lieten ontwapenen, ging Old Shatterhand door:

—- De roode mannen zien, dat zij zich in onze macht bevinden.

Somber knikte Ka Maku voor zich heen.

— Alleen een openhartigheid, die hen alles bekennen doet, kan hen nog redden. Ka Maku moet mijn vragen beantwoorden. Waarom heeft hij menschen gevangen genomen, die hem geen kwaad hart toedroegen?

— Dat heb ik niet gedaan.

— Waarom heeft hij eenige van die gevangenen laten ontvluchten, op verzoek van den Petroleum-koning?

Ka Maku schrok werkelijk van de alwetendheid van Old Shatterhand.

— Er zijn geen gevangenen bij ons geweest.

— En momenteel zijn er ook geen in het pueblo?

— Neen.

— Ka Maku moest toch weten, dat Winnetou en Old Shatterhand zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. Wij weten, dat Sam Hawkens en zijn maats Sone en Parker zich in het pueblo bevinden.

Weer flikkerde er in het oog van den hoofdman een schrik over de bekendheid van Old Shatterhand met alles, wat zooals hij dacht een groot geheim was.

— Ook die twee andere groote krijgers der blanken, Tante Droll en Hobble Frank zijn er.

Ka Maku zweeg, perplex.

— Wil Ka Maku soms ontkennen, dat er bovendien nog vele vrouwen en kinderen in het pueblo zijn ondergebracht, toen het zoo begon te regenen?

Dit alles zei Old Shatterhand alleen op de gedachtengang, die hij met zijn vriend Winnetou had gewisseld, maar dat hij het bij het rechte eind had, dat bewezen hem de verschrikte en booze blikken, die de hoofdman hem van tijd tot tijd toewierp.

— Er is geen mensch, geen enkele.

Ka Maku zei dat, omdat hij vermoedde, dat Old Shatterhand geen bewijzen had om te toonen, dat hij loog. Bovendien hoopte hij, dat hij hen ten slotte zou kunnen overtuigen, maar dat het hem niet gelukken zou, had hij anders wel op zijn vingers kunnen uittellen.

— Hahaha, Ka Maku is vergeten wie zijn vroegere vrienden Old Shatterhand en Winnetou zijn! lachte Old Shatterhand.

— Ben ik soms een schurftige hond, die met zich moet laten sollen?

— Wij zullen nog wel eens heel anders met U moeten sollen, want wij willen de waarheid en geen leugens.

— Ka Maku heeft de volle waarheid gezegd, zei nu een der krijgers, die ook ontwapend waren.

Sluiten