Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen onze gevangenen? Ja. Wat denkt gij wel, dat ik met u ga doen?

— Niets.

— Dat is te weinig. Doe er nog wat bij.

— Neen, want er is geen van u allen eenig leed geschied.

— Dat hebben zij aan Winnetou en mij te danken, maar toch zeker niet aan u en uw krijgers. Maar ik zal het even kort en goed uiteenzetten. Wij hebben de menschen, maar hun eigendommen hebben wij nog niet. Die moeten ook terug komen, dus begrijpt Ka Maku al, wat wij willen. U zult uw vrijheid terug hebben, wanneer uw squaws alles eerlijk terugbrengen. Alles, wat er afgenomen is, hebben wij weer terug te ontvangen en wanneer ge dit niet wilt doen, dan wordt gij doodgeschoten, terwijl we u dan teven alle haar van het hoofd zullen snijden, zoodat ge zonder hulp in de eeuwige jachtgronden zult aankomen. Zoo zal het gebeuren, want ik heb het gezegd. Howgh!

Old Shatterhand verwijderde zich met Winnetou en zij wandelden wat pratend op en neer; grimmig lag de hoofdman Ka Maku voor zich uit te staren.

Ka Maku geloofde niet, dat hij onmidddellijk levensgevaar liep, want hij kende de vriendelijkheid van Old Shatterhand; deze zou hem, wanneer er geen menschenlevens te betreuren waren, niet van het leven berooven. Daarom dacht hij het nog wel te wagen, met een weigering te antwoorden, want de geheele buit af te geven was te veel verlangd van een hebzuchtig mensch als Ka Maku.

Na vijf minuten kwamen de twee vrienden weer terug en Old Shatterhand vroeg om het antwoord.

— Het is: Neen, sprak Ka Maku.

— Dus de uitlevering zal niet plaats vinden?

— Néén!

— Dan zal gebeuren, wat ik bevolen heb; vooruit ermee! Hawkens, zorg jij, dat die vier daar bij die rots komen te staan, naast elkaar, dan veeg ik ze straks even met mijn mitrailleur tegen de grond. Maar eerst al hun haar van het hoofd, dan komen ze tenminste als onwaardig in de eeuwige jachtvelden aan.

Nog glimlachïe Ka Maku, maar toen Sam hem bij den haardos greep en er het mes in dreigde te zetten, begon hij als een mager speenvarken te gillen.

— Wat is er? vroeg Old Shatterhand.

— Ik zal alles toegeven!

— O ja? Eigenlijk is het nu te laat, maar voor de laatsten keer zal ik er dan maar op ingaan.

— Ja.

— Dus de squaws zullen alles brengen?

— Alles.

— Dan moet deze man heengaan en er bericht van brengen.

Een der gevangenen werd nu losgebonden en men het hem

naar het pueblo gaan. t

Wel was er een tumult, toen de mannen in het pueblo merk-

Sluiten