Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, dat hun opperhoofd ook al in de macht was van Old Shatterhand en de zijnen, maar tenslotte werd het toch stiller en na de vasgestelde vijf minuten kwamen inderdaad de vrouwen der Indianen met de bullen aandragen.

Toen alles aan de rechtmatige eigenaars werd teruggegeven, zei Ka Maku:

— Nu alles teruggegeven is, moet Old Shatterhand mij en de mijnen ook laten gaan, want nu is er geen reden meer om ons langer vast te houden.

— Kalmaan, vriendje, we zijn nog niet klaar.

— Nee?

— Nee, want ge hebt ons nu alles teruggegeven, wat ge ons ontnomen hebt, maar ge vergeet den tijd, die ge ons gekost hebt.

— Kan ik u soms een dag teruggeven?

— Zeker.

— Kom, Old Shatterhand is toch een man met gezond verstand; hoe kan ik hem uren uitbetalen?

— Door het volgende: gij hebt in uw corral zeer goede rijpaarden staan en de onze zijn zeer vermoeid en oud. Door ons uw paarden te geven stelt gij ons in staat den verloren tijd weer eenigermate in te halen.

— Daar denk ik niet aan.

— Nee, dat hoeft ook niet.

— Hoezoo?

— Daar denken wij wel aan en dat is genoeg.

— Als ge dat waagt

— Kom, kom, daar valt erg wenig aan te wagen.

— Dan zal mijn wraak des te grooter zijn.

— Oja? Dan zal mijn bewondering voor u weer iets kunnen toenemen, want totnutoe kan ik niet veel bewondering voor u gevoelen.

— Waarom niet?

— Daar zal ik u zelf op laten antwoorden.

Ka Maku begreep dit niet, maar des te gemeener keek hij naar allen, die op een paard van hem kwamen aangereden.

Het rumoer op het pueblo nam geweldig toe, toen zij bemerkten, dat de paarden werden weggenomen, maar niemand waagde het omlaag te komen.

Ja toch: daar kroop er één heel omzichtig langs den uitersten rand van de terrassen naar beneden. Maar het scherp ziende oog van Winnetou had hem al gezien.

Met een prachtschot mikte en schoot hij op den hoogen haarwrong op 's mans hoofd, zoodat deze met verbrande haren zoo snel hij maar kon terug rende, terwijl de heele verdere bevolking Oef! stond te roepen.

Nu waren allen weer voorzien van alles, wat er op den tocht noodig kan zijn en ook waren allen goed bereden. Dus stegen Old Shatterhand en Winnetou te paard, zonder zich nog van de vier gebonden Indianen iets aan te trekken.

De Petroleumhoning *9

Sluiten