Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nee, ik heb geen zin, om nog langer over die zaak te

praten.

— Aha! deed de koerier wijsgeerig.

— En maak jij nou, dat je als de bliksem wegkomt!

Hij was naar den koerier toegeloopen, zoo ver had de angst, dat de bankier zich bezinnen zou, hem gedreven.

— En, zei de koerier, heelemaal niet bang, voor ik aan het vriendleijk verzoek van dien HEER daar gevolg geef, zal ik u beiden nog even dit zeggen, dat men hier in vredestijd al erg voorzichtig moet zijn met zakendoen; maar dat men, wanneer er, ondanks dreigend gevaar, zoo'n haast bij is, dan moet men dubbel op zijn hoede zijn, want dan is het zaakje, dat er te doen valt, erg verdacht.

— Mensch, wil je je beleedigingen voor je houden?

Grinley was op den man toegeloopen, met het mes getrokken.

— Kalm wat mannetje, wie denk je wel, dat je voor hebt? Grinley keek verschrikt in de beide loopen van twee geladen revolvers.

Hier heb ik twaalf kogels op te maken, dan kom ik pas

met mijn mes te berde. Lust je nog wat?

Grinley zweeg, het mes nog opgeheven.

— Als dat ding niet bij drie weg is, schiet ik je door je donder. Een twee Grinley liet het heel verstandig niet bij drie

komen, maar stak het mes weg.

En nu, weg met jullie, gauw, anders zal ik je even doorzeven. En wie zijn geweer wil grijpen, krijkt onmiddellijk een

kogel in zijn rug. .. ...

Hoewel ze vijf man sterk waren, moesten zij wel doorrijden, tot zij uit het gezicht waren; eerst toen reed ook de koerier door.

Bij het rusten, wat de vijf mannen even daarna moesten doen, daar de duisternis allang gevallen was, werd het gebeurde dru besproken, al wilde Grinley er geen woord over hooren.

Maar is er dan heelemaal geen gevaar? Dat is toch vreemd,

want die koerier

— Mr. Rollins, als u denkt, dat er gevaar is, dan moet u terug

gaan.

— Neen, maar ik bedoel....

— U bedoelt, dat u bang bent, niet?

— Een beetje wel, ja.

Nou, dan zal ik vanavond wachten uitzetten en dan zullen morgenochtend die beide heeren, Polier en Buttler, vooruitgaan, om te zien, wat er aan de hand is.

— Wat is dat? Waarom?

— Om te verkennen.

— Wat is dat?

— Verkennen?

O, dat is het vooruitsluipen van een paar mannen, die eerst

kijken,'of alles veilig is. Als er gevaar is, dan komen zij snel terug om het te melden.

Sluiten