Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Niet de moeite waard zeg je? Hoe kom je daarbij?

— Luistert u dan eens even.

— Ja, toe dan.

— Als dit meer geen toevloeiende stroom heeft, dan moet het ergens uit den bodem komen.

— Ja, natuurlijk.

— Dat stroompje van zooeven was de eenige afvloeiing, niet?

— Ja.

— En daar dreven een paar onbenullige kraaltjes olie op.

— Ja.

— Maar als dit meer hier al zooveel jaren met olie vol ligt, dan moet er ook evenveel afvloeien, als er bij stroomt.

— Ja, dat is zoo.

— Dus dan blijkt, dat er slechts een paar druppels, laten we zeggen, een enkele liter olie per uur hier toestroomt.

— Hè? Wat? Allemachtig! Wat ga je nu doen?

— Nuchter denken.

— Is dat waar? Maak me niet ongelukkig.

De arme man zag er inderdaad uit als iemand, die zijn laatste stukje brood voor zijn mond ziet wegnemen.

— Maar laten we zeggen, dat er tien, honderdmaal zooveel bijkomt, als er af gaat, dan toch kan hier geen droog brood inzitten, ziet u dat dan niet in?

De bankier zag dit in; daarom kon hij geen enkel woord meer uitbrengen, maar staarde verwilderd naar zijn boekhouder, die dat allemaal zoo klaar als een klontje stond uit te leggen.

Ook Grinley stond er met een mond vol tanden bij, want hy wist werkelijk niet, hoe hij zich uit deze ontzettend moeilijke impasse zou moeten redden.

Verlangend keek hij dan ook zeer voorzichtig naar zijn stiefbroer, die meermalen beweerd had, dat hij de scherpzinnigste van de twee was.

Buttler liet hem dan ook niet in de steek, maar begon luid te lachen en vroeg aan den bankier:

— Mr. Rollins, hebt u wel eens physica gestudeerd?

— Nee, ja, heel lang geleden een heel klein beetje, op school.

— Dan zal het misschien niet meevallen, maar ik zal toch trachten het u uit te leggen.

— Wel, wat is er dan?

— Als ik een voorbeeld geef, dan hoop ik, dat het u zal gelukken, mij te volgen..

— Ja.

— Wanneer u op een paard gaat zitten, wanneer het ligt, dan kan het opstaan, of niet?

— Ja, dat kan hij.

— Goed, dus dat kan hij wel?

— Ja.

— Maar als u nu op een hond gaat zitten, dan kan hij toch niet opstaan, wanneer u op zijn rug zit, niet?

— Nee, dat kan hij natuurlijk niet.

Sluiten