Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd duizend slechte mannen, die het licht in hun oogen niet waard zijn.

Daaraan had hij gelijk en de mannen zagen hun kans op redding geheel nihil worden.

— Dat kost ons het leven, murmelde Buttler.

— Nog heelemaal niet waar.

— Wat kan ons dan nog redden?

— Er kan nog van alles gebeuren.

— Wat dan bijvoorbeeld?

— Nou, tja, dat weet je niet, wat er gebeuren kan.

— Vergeet niet, dat wij geen vrienden hebben, die het voor ons opnemen. >

— Nee....

In nadenken verzonken stonden de drie mannen gebonden te wachten op de dingen, die komen zouden en die zeker niet veel goeds zouden brengen, want vrienden hadden zij niet....

Wie er heelemaal geen vrienden op na houdt, kan niet verwachten, dat hij gered wordt; maar wie nog niet zoo slecht is, dat ieder, die hem kent een vijand van hem is, heeft altijd nog de kans, door de vriend van alle menschen, Old Shatterhand, te worden gered.

Deze Old Shatterhand was met zijn gezelschap eerst twee volle dagen ten achter bij de petroleum-koning, want inplaats dat zij de vijf mannen onmiddellijk waren gevolgd, hebben zij eerst nog de menschen in het pueblo uit hun gevangenschap verlost, en die twee dagen waren zeer kostbaar, want ieder oogenblik konden de beide slachtoffers worden afgemaakt en wanneer men daar niet gauw genoeg bij was, dan was alle moeite vergeefs geweest.

Eén van de twee dagen was echter al door Grinley zelf teruggegeven, want hij had een heelen dag niets gedaan dan wachten, totdat Polier en Buttler hun werk hadden opgeknapt. Die dag was verloren gegaan en de achtervolgers hadden niet stil gezeten.

Integendeel, Old Shatterhand en zijn metgezellen hadden nu veel beter paarden en bovendien wist Winnetou een weg, die belangrijk korter was en die tevens door een minder moeilijk terrein liep.

Eerst een paar uur tevoren hadden zij den weg getroffen, die uitkwam op het spoor van de vijf mannen. Daar waren zij nu juist aan toe gekomen en Old Shatterhand, die voorop reed met Winnetou, steeg af om met zijn rooden broeder het spoor grondig te onderzoeken.

Nu is spoorzoeken niet zoo moeilijk, dat mannen als Sam Hawkens en zijn makkers, die al zoo menig jaartje in de wildernis zwierven, die niet zouden kunnen vinden en verstaan. Maar het was zoo de gewoonte geworden, omdat Old Shatterhand en Winnetou daar veel vlugger en bedrevener in waren, om zoolang in den zadel te blijven, totdat hun hulp ingeroepen

Sluiten