Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom hebben ze hen niet dadelijk overvallen?

— Dat is een punt, waar ik zelf ook niet erg wys uit kan worden.

— Maar wat zullen we dan nu doen?

Dat is van veel later order. We zullen eerst eens gaan

kijken, of de Nijora's werkelijk overvallen hebben.

— Waar dan?

— Bij dat beekje, dat hier niet ver vandaan loopt. Daar zullen de Navajo's gelegerd hebben.

— Zijt gij daar ook geweest?

— Ja; Winnetou is er geweest en hij heeft er de sporen van een oponthoud gevonden. Zij zijn er overvallen geworden.

Dus er is bloed gevloeid? vroeg Schi-So ontzet en bevend

van woede.

— Neen, van bloed heb ik geen enkel spoor gezien.

— Dus zij zijn in den slaap overvallen geworden?

Nee, dat kan niet, want daarvoor was het nog niet donker

genoeg.

— Maar dan.... . , Er is geen sprake van een strijd geweest, want de Navajo s

zijn onverwacht door een overmacht overvallen.

— En verder? vroeg Old Shatterhand.

— Toen zijn de Nijora's met htm gevangenen weggegaan.

— Waarheen? vroeg Sam Hawkens.

Dat weet ik niet, want ik heb hun spoor nog niet kunnen

bekijken

— Maar dan moeten wij hen achterna, want het gaat immers niet alleen om die petroleum-koning met zijn twee vriendjes, maar om die beide leeken, die met hun neus in hun ongeluk

geloopen zijn. _

Sam Hawkens wond zich erover op, dat die Indianen er nu met hun buit vandoor gegaan waren, die ze zoovele dagen achtervolgd hadden.

— Maar waarom zijn ze niet aan het meer gebleven.' Daar

snap ik niets van.

Old Shatterhand had rustig afgewacht, wat de uitwerking van Winnetou's woorden zouden zijn en sprak toen:

— Ik geloof, dat hier de verklaring voor Sams vraag vloeit? Met deze woorden wees hij op het kleine beekje, dat met de

vele kleine druppels olie erop, dicht langs hen heen stroomde.

— Hoezoo?

— Ruik jullie dan niets?

— Nee, niet erg.

— Kijk dan eens naar dat water. Drijft daar dan niets op. Nu keken zij naar het water en waren allen even verwonderd.

— Heeft mijn broeder Olie op het meer gezien?

-— Ja, antwoordde de Apache, — ik heb het gezien.

— Dan heeft de petroleum-koning zijn plan weten door te voeren.

— Ja.

P

Sluiten