Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Maar dat dat is toch onmogelijk!

— Met uw tweeën? riep Baumgarten nu ook.

— Ja.

— Hoe kon u dat doen?

— Dat moet ge u later maar eens laten vertellen; vooreerst moet u ons maar eens even vertellen, wat er verder gebeurd is, nadat ze die twee Navajo's hadden doodgeschoten.

De beide mannen deden nu, wat hen gevraagd werd en toen ze ermee klaar waren, vroeg Old Shatterhand:

— Maar hoe kan iemand zoo dom zijn, om die menschen te gelooven?

— Ik hield hen voor eerlijk.

— Niet waar, maar ge wilde u zelf bedriegen, omdat de zucht naar geld zoo groot was.

— Nee, dat is niet....

— En u had trouwens een expert mee moeten nemen.

— Dat wilde hij niet.

— Aha! En toch kon u hem nog beter vertrouwen dan die menschen, die het zoo goed met u meenden, dat zij zijn meegegaan en bijna hun leven voor u hadden geofferd?

— Omdat de olie zoomaar op het water drijft, kon een kind het begrijpen, zei Grinley.

— En toen u er aan kwam, dreef werkelijk de olie op het water?

— Ja.

— Dus toen was u gerustgesteld?

— Ja.

— En toen bent u zoo verrukt geworden over dien vondst, dat u maar meteen geteekend hebt?

— U moet toch toegeven, dat het hier een prachtveld met olie is, Mr. Shatterhand?

Old Shatterhand keek hem een tijdlang medelijdend aan en ▼roeg toen:

— Dus u bent nog steeds overtuigd, dat er werkelijk een olieveld is?

— Ja, daarin heeft Grinley niet gelogen. Maar toen hij eenmaal het papier met mijn handteekening in handen had, heeft hij ons erin opgesloten om het meer weer aan een ander te kunnen verkoopen.

— Hebt u dan niet in dat gat rondgekeken?

— Nee, het was er te donker voor.

— Als u dat gedaan had, dan zoudt u gezien hebben, dat er niet één bron, maar wel veertig bronnen waren.

— Ja, dat heeft Grinley ook gezegd, tenminste, dat er in het gat de bronnen te vinden waren.

— Ga dan maar eens kijken, welke bronnen wij bedoelen.

De bankier ging naar binnen.

— Baumgarten, kom je ook kijken?

— Jawel, graag, al ga ik er meer van begrijpen.

Men hoorde nu niets anders dan de voetstappen der beide

Sluiten