Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Maar ik moet mijn geld terug hebben. Wilt u mij daarbij helpen, Mr. Shatterhand?

— Ja, dat willen we zeker, want anders zijn die twee schurken er eigenaar van of anders een der IrïSianen, die den moed heeft het papier bij zich te steken.

De Indianen noemen een stuk bedrukt of beschreven papier n.1. een sorekend papier en dat durven zij niet aan te pakken, wanneer zij het niet lezen kunnen.

— Welke Indianen? vroeg Rollins.

— De Navajo's, die hen hebben gevangen genomen.

— De Nijora's, die de Navajo's weer hebben gevangen genomen, vulde Sam aan.

— Zoo, is er zooveel in dien tijd gebeurd?

— Ja, wees maar blij, dat jullie twee daar veilig geborgen was!

— Zouden ze die blanken beroofd hebben? vroeg Dick Stone.

— Dat denk ik wel, antwoordde Old Shatterhand, want ze zullen niet alleen blij zijn met de scalpen, maar ook met de eigendommen der slachtoffers.

— En is er nog kans op, dat zij uit de handen der Indianen

bevrijd worden?

Door vrienden bevrijd te worden is uitgesloten voor hen,

maar misschien zullen zij zichzelf kunnen bevrijden.

— Nu vrieg de Bankier:

Zal ik dan maar liever ineens naar San Francisca gaan

met Baumgarten, om hen te verijdelen, het geld te innen?

— Dat zal niet noodig zijn, want tot Prescot is genoeg, daar u het dan verder per post kunt doen.

— Ja, dat is goed. Dus dan gaan we nu maar gelijk op weg naar Prescot?

— Hoho! Niet zoo haastig, daar is het nu den tijd niet voor.

— Waarvoor?

— Om nu in uw eentje te gaan reizen.

— Waarom niet?

Omdat het erg gevaarlijk is, daar blanken door iedere

roode natie in deze tijden als vijand beschouwd worden.

— Maar we kunnen toch wel vast op weg gaan?

— Hoe wilde u dan gaan?

— Nou, er zal toch wel iemand zijn, die tegen een flinke vergoeding ons naar Prescot wil brengen?

— Ten eerste is er niet één onder ons, die tegen betaling voor gids wil spelen.

— Oh.

— En ten tweede is daar uw leven niet erg mee beveiligd, want drie man tegen alle Indianen, dat gaat toch niet goed, hoe dapper de mannen ook mogen zijn.

— Maar wat doen we dan?

— Niets.

— Niets???

— Natuurlijk, wat moeten we anders doen, dan het meest

Sluiten