Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de hand liggende?

— En wat is dat?

— Doordat de Navajo's gevangen genomen zijn zullen de Navajo's hen weten te ontzetten en dan krijgt u die cheque terug.

— Hoe kunt u dat zoo zeggen?

— Omdat deze jonge man, Schi-So een zoon is van het opperhoofd der Navajo's, en hij zal zeer zeker niets liever willen dan zijn stamgenooten bevrijden, niet Schi-So?

— Dat zal ik, meneer, klonk het flink uit den meestal zoo gesloten Schi-So.

— Maar kunt u dat dan alleen? Weet u wel, hoeveel er zijn?

— Ja, het zijn er slechts dertig.

— Slechts dertig? En u zoo alleen? vroeg de bankier spottend-verwonderd.

— Ik zal de krijgers van mijn stam gaan halen.

— Maar weet u dan waar die zijn?

— Ja, want er waren acht verkenners, dan zullen de stamgenooten niet verre zijn.

— Maar voor u hen gevonden hebt, zijn de Nijora's reeds ver weg.

— Die zullen ons niet ontkomen, Viel Old Shatterhand bij. — Wij zijn er immers ook nog, nietwaar Winnetou? Wat denk jij van mijn plan?

Dat plan was nog met geen woorden besproken en toch wist Winnetou al, wat er bedoeld werd door Old Shatterhand. Hij zei onmiddellijk:

— Het is goed; wij zullen de Nijora's vervolgen, de Navajo's bevrijden en den petroleum-koning zijn cheque afnemen.

— Is het waar? Oh, dank u duizend maal!! begon de bankier, maar hij werd met een handgewuif teruggewezen.

— Wanneer vertrekken we dan?

— Zoo spoedig mogelijk, zei Old Shatterhand.

— En wanneer is dat?

— Zoodra we hier klaar zijn. Eerst gaan we hier even rusten.

Terwijl de anderen nu gingen rusten, stegen de beide onvermoeibare vrienden te paard en verlieten de anderen, om het kamp der Nijora's te besluipen.

Daar lagen ze nu, allemaal weer bij elkaar en een heeleboel te vertellen natuurlijk. Er waren verscheidenen, die probeerden te slapen, dat waren de vrouwen en de kinderen, die van iederen rit steeds zoo moe werden, dat zij elke gelegenheid te baat namen, om eens wat te slapen.

Maar er waren er ook, die maar steeds aan het praten waren en nu vooral; de beide mannen, die zooeven gered waren geworden, waren nog nooit in de gelegenheid geweest, de beide beroemde mannen Old Shatterhand en Winnetou te zien en nu zij hen hadden gezien, waren ze onmiddellijk weer weg. Daarom werden er heel wat dingen over hen verteld en verhalen gedaan, waar de anderen met evenveel smaak naar

Sluiten