Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat bedoel ik niet.

— Nou, wat je dan bedoelt, is me niet erg duidelijk.

— Ik wil weten of die beide woudloopers kunnen zingen en hoe dat wel zou klinken.

— Mooi, prachtig zou dat klinken.

— Maar ik moet toch minstens weten, welke stem ze zingen.

— Mensch, maak me nu niet kwaad: natuurlijk zingen ze met hun eigen stem. Of bedoel je het nu weer niet zoo?

— Neen, natuurlijk niet.

— Dacht ik wel.

— Ik bedoel welke hoogte.

— Allemachtig, natuurlijk van de hoogte van hun keel en die zou je dan moeten opmeten.

— Opmeten? Van hun keel?

— Ja, of dacht je soms, dat zjj met hun kruin zongen of met hun ellebogen?

— Nee.

— Daar heb je het al.

— Ik....

— Ach man, schei toch uit! Als je weten wilt hoe ze zingen, dan moet je hun vragen, of ze in je opera op willen treden, dan zul je vanzelf hooren, wat voor stem ze hebben, wanneer het gordijn opgaat. En duvel nou maar op met je praatjes en maak me niet kwaad.

De Emeritus zou toch wel opgehouden zijn, want op dat oogenblik kwamen Winnetou en Old Shatterhand terug en de laatste maande zijn metgezellen tot opbreken, met de woorden:

— Wij moeten nu weer verder rijden, want we hebben het spoor van de Nijora's gevolgd en hebben het kamp gezien. Zij zijn op weg naar de Chelly-stroom, wat ons zeer lief is, daar wij immers ook dien kant op moeten.

Na korten tijd zaten allen weer in den zadel en konden ze den weg gaan, die Old Shatterhand en Winnetou hadden afgezocht.

Bij het verlaten van den kloof hadden zij nog een klein stukje bosch te doorrijden en daarna kwamen zij aan een zeer uitgestrekte vlakte, waar men reeds op zeer grooten afstand een vijand zou kunnen zien aankomen, dus nu konden de menschen wat met elkaar praten, wat op andere ritten door de wildernis niet het geval was.

De brave Emeritus, die na de laatste woorden van Frank nog steeds niets wijzer geworden was, besloot een nieuwe poging te wagen.

Hij ging naast hem rijden en vroeg:

— Waarde Hobble-Frank, zou je mij een dienst willen bewijzen?

— Ja, waarom dan niet?

— Ha, mooi zoo.

Sluiten