Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Mijn broeder Winnetou moet hier even blijven met de anderen, want ik ga alleen even vooruit, of er soms iets te zien valt met den verrekijker.

— Waarom? vroeg Sam nog.

— Omdat ze één enkele ruiter minder spoedig zullen zien dan een troep.

Hij reed nu weg en hield na een minuut of tien eveneens in om met zijn kijker den horizon af te zoeken.

Na even rondgekeken te hebben kwam hij weer terug.

— We kunnen nu wel weer opstijgen, want er is niets te zien, zoodat ik denk, dat zij reeds naar beneden zijn gegaan, naar de bedding der rivier, die, zooals we weten, in dit jaargetijde water heeft.

Zij reden nu voort en al spoedig werd het zoo donker, dat zij voor ontdekking wel niet meer bang behoefden te zijn.

— Ziet gij die gieren daar? vroeg Old Shatterhand aan zijn makker.

— Ja, dat zijn mooie teekenen voor ons om te zeggen, dat daar Nijora's gelegerd zijn.

— Juist, dat dacht ik ook.

— Zij zullen ons niet kunnen zien, dus mogen we gerust wat dichterbij komen.

— Ja, want ze zullen morgenochtend vroeg toch wel naar de rivier afdalen, om hun paarden te drenken.

Het troepje naderde den boschrand zeer langzaam, opdat het dreunen der paardehoeven den vijanden niet zou waarschuwen. Toen zij er waren aangekomen, stegen voorloopig alleen de mannen af om te verkennen.

Maar al heel gauw kwamen zij terug, want de Nijora's waren alreeds naar de rivier afgedaald. Nu konden zij op hun gemak legeren, zonder angst om gezien of gehoord te worden; alleen een vuur maken, dat mocht natuurlijk niet.

Terwijl de anderen het zich gemakkelijk maakten, gingen Winnetou en Old Shatterhand op weg om de omgeving te verkennen.

Meer dan een half uur verliep er, voor er een van de twee terugkwam; het was Old Shatterhand.

— We zitten hier prachtig, zei hij tegen de mannen, die nieuwsgierig waren, omdat zij nu zoo dicht bij den vijand waren.

— Van hieruit is het slechts een pas of dertig en dan komt men al aan de helling van den berg. Dan gaat het vrij steil omlaag en men ziet in de verte de tenten der Nijora's voor zich liggen. Er zijn er heel wat meer krijgers dan dertig. Hier ligt de hoofdmacht. Ik telde al meer dan twee vuren, maar of er meer zijn, dat kon ik niet zien. Winnetou is doorgegaan, om het kamp der Nijora's eens wat beter te bekijken. Hij zal over een uur wel weer terug zijn.

Hierin had hij wat te weinig gezegd, want het duurde wel twee uur, voor de hoofdman der Apachen terug was.

Sluiten