Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Tja, allemaal namen, waar ge trots op zoudt kunnen zijn, wanneer hun scalp aan uw gordel bungelde.

— Toe, snel, vraag hem, waar zij zijn.

Nu ging Polier door met den Emeritus te ondervragen en hij kwam zoo alles te weten, wat hij wilde. De brave dwaas gaf alle inlichtingen, die hem maar gevraagd werden.

De hoofdman viel hem plotseling weer even in de rede en vroeg:

— Hoe komt het, dat gij zooeven over het pueblo sprak?

— Dat is het pueblo van Ka Maku.

— Ka Maku, maar dat is onze broeder!

— Ja, dat weet ik.

— Wat hebt gij daar gedaan?

— Ik was de gids van het gezelschap, dat door Ka Maku gevangen genomen werd.

— En?

— Toen ben ik door Ka Maku vrij gelaten, maar het gezelschap is vastgehouden.

— Was daar deze waanzinnige ook bij?

— Ja.

— Dan moet hij hierheen gekomen zijn, nadat hij ontvlucht

is.

— Dat denk ik ook.

— Maar waar zijn dan de menschen die bij hem waren? hij kan niet alleen gekomen zijn.

— Ik zal het wel uit hem krijgen.

Onder het verder uitvragen hoorde Polier stomverbaasd van de bevrijding door Old Shatterhand en Winnetou en toen de Emeritus heelemaal klaar was, zei hij tegen Ka Maku:

— Het belangrijkste zult u het eerst hooren. Het zal u doen weten, dat ik als vriend van de Nijora's handel.

— Vooruit ermee, geen ellenlange praatjes van niets.

— Goed dan: Old Shatterhand en Winnetou zijn met alle blanken daar boven op dien berg gelegerd.

— He? Wat? Heb ik goed verstaan? Zeg het nog eens.

— Old Shatterhand en Winnetou zijn daar boven op dien berg gelegerd.

— Waarom?

— Om u te dooden.

— Om mij.... te dooden?

— Ja, om de acht Navajo's te bevrijden en u om te brengen.

— Old Shatterhand is altijd onzen broeder geweest, maar als hij ons wil dooden om in het bezit te komen van mijn gevangenen, dan is hij zeker onze vijand en moeten wij hem niet ongestraft laten.

Deze woorden maakten Polier erg blij en ook Grinley en Buttler hoorden het met genoegen. Dat was hun doel geweest met het gek verklaren van den Emeritus.

— Maar is het werkelijk zoo?

— Eerlijk waar.

Sluiten