Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dan moeten zij sterven. Waar zijn ze precies, hoeveel man zijn er bij en wat doen ze?

— Polier gaf hem volledige inlichtingen en was al blij, dat het zoo prachtig liep. Nu zouden zij met hun drieën wel spoedig worden vrijgelaten, omdat hij hen een dienst had bewezen.

— De bleekgezichten hebben een dubbele tong, dus moeten we eerst zien, of zij wel de waarheid hebben gezegd.

Hij stuurde nu een verkenner uit om de beste verkenners van het geheele leger uit te kiezen en die gingen nu naar boven.

Na een kwartier waren zij al terug.

— De bleeke mannen hebben de waarheid gesproken.

— Dat is goed; anders waren ze nu reeds een lijk.

— Old Shatterhand en Winnetou zijn werkelijk boven met nog anderen, die wij ook kennen; allemaal beroemde mannen. Zij slapen.

— Mooi zoo, dan zullen zij hun laatsten slaap slapen.

— Gaan wij hen onmiddellijk dooden?

— Nee, natuurlijk niet, want het zal een groote eer voor ons zijn hen levend aan onze vuren te brengen. Des te grooter is de schande voor hen, om gevangen genomen te worden, zonder dat zij ervoor hebben kunnen strijden.

Hij nam nu een keurleger mee en vertrok, nadat hij een korte toespraak had gehouden, waarin hij o.m. zeide:

— .... dus nemen we ieder van de bleekgezichten met twee man en de beide beroemde jagers Old Shatterhand en Winnetou met vier man elk. Drie man voor dengeen, die op wacht staat. En nu vooruit!

Terwijl de mannen op weg waren naar boven, om de blanken daar gevangen te nemen, wenkte Polier den Emeritus en toen deze naar hem toe kwam, zei hij:

— Eh, meneer, wees vooral voorzichtig, en maak, dat ze niet te veel in de gaten hebben, dat wij samen praten.

— Goed, maar waarom?

— Omdat men niet mag weten wat ik u nu ga vragen.

— En wat is dat dan?

— Ik wilde n.1. vragen, of u mij helpen wilt, om uw vrienden te redden.

— Maar die zijn immers niet gevangen?

— Nee, maar u wel.

— Niet waar, want ik loop hier immers vrij rond?

— Maar in elk geval mag u hier niet vandaan.

— Ja, maar morgen wel.

— Waarom denkt u dat?

— Omdat ik hen niets misdaan heb.

— Nou, dat hoop ik dan; maar ik wil wat vragen.

— Wat dan?

— Om uw vrienden te helpen, zoodra zij gevangen mochten zyn.

Sluiten