Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dachten allen te pakken gekregen te hebben.

— Zeg, fluisterde Frank tegen Sam. Zie je wel, dat ik gelijk had? Het is die muziekkerel geweest, die ons aan die Indianen verraden heeft; daar zit hij bij het vuur.

— Ja, waarachtig.

— Maar hij schijnt niet gebonden te zijn.

— Nee.

— Waarom niet?

— Weet ik niet.

— Zie je niet, wie daar zit?

— De petroleum-koning! En die twee anderen zullen dan wel Buttler en Polier zijn.

— Ja, dat denk ik ook.

Zoo zaten zij wat onderling te fluisteren en alles goed in zich op te nemen, wat er in het schijnsel van de vuren te zien was, toen de gelegerden opsprongen en een luid vreugdegehuil aanhieven.

Sam en Frank keken nu den kant uit, waarheen aller blikken gingen en zij zagen langzaam de stoet der gevangenen nader komen.

Voorop liep de hoofdman met eenige zijner krijgers.

— Daarachter kwamen Old Shatterhand en Winnetou met elk acht bewakers. De beide mannen zagen er anders allesbehalve als gevangenen of ontmoedigden uit. Met trotsche blikken monsterden zij de kampplaats en wat er alzoo te zien was en hun houding was die van een hoog bezoeker, die niet tevreden is over hetgeen hij ziet.

Ook de andere prairiemannen waren heelemaal niet onderste boven door hun gevangenneming. Alleen de reizigers, de vier Duitschers en de vrouwen, die moeite hadden, om de kinderen niet te doen huilen, die waren bang en deden zeer angstig. Van de vrouwen was Mevrouw Rodalie Eberabsch de eenige, die het hoofd fier rechtop hield en blijkbaar heelemaal niet van plan was, haar vrouwelijke waardigheid prijs te geven.

Schijnbaar had de organist nu eenigszins in de gaten, wat er aan de hand was en dacht hij iets te moeten doen om het goed te maken. Daarom kwam hij schuchter op Old Shatterhand af en begon verontschuldigend:

— Hobble-Frank klaagde over dorst en daarom ben ik naar beneden geklommen om....

— Houd je mond! brulde de jager hem toe en keerde hem den rug toe. '

Nu werd de Emeritus tusschen een paar Indianen weggeleid en hij mocht toen bij een groepje mannen gaan zitten, die aan het eten waren.

Er vormde zich nu een kring om de gevangenen en deze werden nu door den hoofdman aangesproken:

— Winnetou, het opperhoofd der Apachen, is gekomen, om ons te dooden; daarvoor moet hij aan den martelpaal sterven.

— Pshaw!

Sluiten