Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zwijg! Gij drieën zijt in onze nmacht en verlaat ons niet eer, dan dat wij er toestemming voor hebben gegeven. Zoodra ge een poging aanwendt, te vluchten, dan treffen de kogels mijner krijgers u.

Hij was heel boos en de drie mannen zagen hun kans op behoud in rook vervliegen. Ook waren de geweren der man, nen om hen heen op hen gericht en toch liet de petroleumkoning den moed niet zakken en zei rustig:

— Gelijk ge wilt. Wij zien in, dat we in uw macht zijn, maar uw geweren kunnen ons niet dwingen, de boodschap te brengen, die w ijvoor u bij ons hebben.

— Pshaw, het mocht wat! Gij wilt mij komen zeggen, dat die honden van Nijora's den strijdbijl tegen ons hebben opgegraven en dat zij hun tenten reeds verlaten hebben. Maar daar heb ik u niet voor noodig, want daar heb ik mijn verkenners voor.

— Gij vergist u; die verkenners kunnen u niet waarschuwen.

— Zoo? Hahaha!

— Ja, want die zijn gevangen genomen.

— Dat is een leugen! Ik heb de beste, de ervarenste verkenners erop uitgestuurd. Die laten zich niet grijpen!

— Toch zeg ik u, dat de aanvoerder, Kasti-Tine, reeds gedood

is.

— Oef!! Oef!! Oef!! ging het van mond tot mond.

— De anderen zijn gevangen genomen, evenals wij.

— Zoo? Zijt ge ook in handen der Nijora's geweest?

— Ja.

— En, zijt ontvlucht?

— Ja. Maar onze wapens konden wij niet meenemen. Gij hebt ons voor lafaards gescholden en nu weet ge, dat wij minder laf zijn dan uw beste verkenners, want zij bevinden zich nog steeds in gevangenschap.

— Zwijg Zulke taal duld ik niet van u!

— Het is toch zoo?

— Oef! oef! Wat een ramp! Mijn beste verkenners gevangen! En Kasti-Tine gedood! Dat eischt wraak!!!! Wij moeten onmiddellijk opbreken, om die honden te overvallen en hen....

— Rustig, wacht even, zei nu Wolf tegen hem, en hij greep hem bij een arm.

— Wat is er?

— Je weet nog niet, waar ze zitten en bovendien weten die mannen nog meer, dat nog veel gewichtiger is dan het vorige.

— Nóg gewichtiger?? Man, er bestaat niets gewichtiger!

— Schi-So is ook gevangen genomen.

— Schi.... Schi.... Schi....

Verder kwam hij niet, want hij was te zeer aangegrepen door het ongeluksnieuws en hij deed vergeefsche moeite zich te beheerschen.

— En mijn neef Adolf ook, voegde Wolf eraan toe.

Nu wist Nitsas-Ini zich eindelijk wat te beheerschen. Hij mocht niet laten blijken, hoe het bericht hem had aangegrepen.

Sluiten