Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

Old Shatterhand waakt.

Toen de vredespijp-ceremonie afgeloopen was, gingen allen in het gras zitten enGrinley vertelde, wat re gebeurt was, vanaf het vinden van de petroleumbron, tot aa nde ontvluchting van hen drieën, maar hij zei nniet, waar die olie gevonden was en hoe zij ontvlucht waren. Ook zei hij, dat de anderen, als Old Shatterhand en Winnetou enz. nog in handen der Nijora's waren. Hij zeide, dat Kasti-Tine door Mokaschi doodgeschoten was en dat hij dat van de acht gevangen Navajo's had gehoord.

Nu vroeg Nitsas-Ini, nadat de petroleum-koning even zweeg:

— Hoe is dat dan gelukt, te ontvluchten?

— Door middel van een klein pennemesje, dat ze me hadden vergeten te ontnemen.

— Hoe kon u dat dan uit uw zak halen?

— Dat deden mijn gezellen, met veel moeite.

— En dan?

De „Groote Donder" zat te peinzen en te reconstrueeren, en deed steeds vragen, die hem verdacht voorkwamen.

— Toen zijn we opgesprongen en weggerend.

— En toen?

— Toen zijn we op de drie eerste de beste paarde geklommen en zijn weggegaloppeerd.

— Zijt ge dan niet achtervolgd?

— Ja, maar niet ingehaald.

— Waarom maakte gij u zelf alleen vrij en niet de anderen?

Dat was een strikvraag, maar Grinley kon niet anders dan

erin loopen.

— Wij hadden geen tijd.

— Maar toch wel tijd, om juist u drieën te bevrijden?

— Ja.

Weer zweeg Nitsas-Ini even.

— En de andere gevangenen lagen naast u?

— Ja.

Liever had hij nee gezegd, maar dat kon niet meer.

De „Groote Donder" had een bepaald plan voor oogen. Hij blikte woest naar de drie mannen en zei: :

— Wanneer ik niet de pijp des vredes met u gerookt had, dan zou ik u in de boeien laten slaan!

— Waarom?

— Vraagt ge dat nog?

— Ja.

Sluiten