Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Maar....

— Houd uw mond! Dat vertelseltje gelooven wij niet.

— Het is de waarheid!

— Dan kunt u er niets op tegen hebben, wanneer we het vasthouden.

— Maar ik moet weg!

— Dan zal ik het laten nasturen.

— Dat kan niet.

— Waar moet ge dan heen?

— Dat gaat u niet aan.

— Mooi. Dan kan het me ook niets schelen ook.

— Waarom gelooft ge me niet?

— Is het geloofwaardig, dat mannen als Old Shatterhand, Wirmetou, de vele beroemde mannen, evenals gij gevangen gehouden worden door de Nijora's en dat gij alleen zult weten te ontvluchten? Dat gelooft ge toch zelf niet?

— Ja.

— Dan zijt ge goedgelooviger dan ik. Trouwens, wanneer ge eerlijke menschen waart en een eerlijke zaak gedaan had, dan zoudt ge niet zoo snel weg willen en dan zoudt ge niet erop tegen zijn, dat ik het papier doorstuurde, wanneer ik weet, dat het uw eigendom is.

— Dus aan wien wilt ge die cheque laten zien?

— Natuurlijk aan Mr. Rollins.

— Wilt ge dat doen? Zult ge dat? En die man is gevangen.

— Die wordt verlost, of door de Navajo's, of door Old Shatterhand en Winnetou.

— Dat moogt ge trouwens niet, want de vredespijp is gerookt.

— En wat zou dat?

— Dat zegt, dat ik mijn wapens en eten meekrijg en dat we dan mogen weggaan.

— Dat krijgt ge ook en dat moogt ge ook.

— Maar dan moet ik mijn papier hebben.

— Dat krijgt ge niet.

— Dat is dan inbreuk op de wetten, die de vredespijp bevestigt.

— Dat is het niet.

— Wel, want Nitsas-Ini heeft voor zich en al de zijnen gerookt.

— Ja, dat is zoo.

— Nou?

— Gij wilt mij toch niet voor een Navajo verslijten? Ik ben een vrij man, Duitscher van geboorte.

— Donders....

Grinley was nu groen en geel geworden, van de schrik en hjj staarde naar Wolf, op wiens gezicht een glimlach verscheen.

— Ja, dat had je niet gedacht, hè? Iemand moet erg slim zijn, wil hij mij te slim af wezen.

Nu wist Grinley zich niet meer in te houden, greep Wolf bij zijn arm en riep, buiten zichzelf van woede:

Sluiten