Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dan zullen wij hen vriendelijk ontvangen, zei nu Sam Hawkens.

— Ze zullen wel om het kamp der Navajo's heensluipen, om mij te pakken te krijgen.

— Waar hebt U gelegerd?

— Aan den overkant. Een kwartiertje hier vandaan,

— Zijn ze dicht achter U aan?

— Nee, ze hebben moeten stoppen voor den nacht, en morgenochtend kunnen ze onze sporen weer pas lezen.

— Mooi, dan vangen we en morgen. Ene weet U waar

Uw verkenners zitten?

— Ja, ze zijn door de Nijora's gevangen genomen.

— En van Kasti-Tine, weet U dat ook al?

— Ja, die is door de Nyora's vermoord.

— Door de Nijora's?

— Ja, zoo is het ons verteld. Door Mokaschi zelf.

— Nee, niet door Mokaschi, maar door den petroleum-koning.

— Door.... door.... door dien Grinley?

— Ja.

— Dien wij te eten en te drinken hebben gegeven?

— Ja.

— Heer in den hemel! En dat we dat niet wisten! Dat we dat niet geweten ebben, dan zouden ze nu aan den martelpaal te sterven staan! Is het echt waar?

— Ja, eerlijk waar.

— Kimt u dat bewijzen? Ik bedoel, kunt u me overtuigen?

— Jazeker; er zijn twee getuigen bij geweest.

— Wie?

— Mr. Rollins en Mr. Baumgarten.

— Is het waar? vroeg Wolfs nu aan die beiden.

— Ja, knikten beiden tegelijk.

— Dat zal wraak kosten! Wat een schurken om toch nog in ons midden te durven komen!

— Het ergste is, dat ge die menschen nog bewapend hebt ook.

— Nu ja, dat is niet zoo erg, want ze hebben hun langsten tijd geleefd.

Hij zond onmiddellijk eenige Indianen weg, de beide, die hem hadden vergezeld om het slechte neuws aan Nitsas-Ini te melden.

Het gesprek werd voortgezet en allen hadden iets te zeggen, dat een ander nog niet gehoord had en zoo was er een prettige stemming onder hen.

Frank had zitten vertellen over de plannen der Nijora's en hoe zij werden verwezenlijkt, en besloot zijn verhaal met de woorden:

— En nu gaan we die Nijora's een laten zien, dat zij eigenlijk niets anders zijn dan een paar doodgewone mosterd-Indianen.

— Mosterd-Indianen?

— Ja, weet u niet, wat dat zijn?

— Nee, nooit van gehoord.

Sluiten