Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat is goed, dan zullen we daar de calumet op rooken.

Hij nam zijn pijp van zijn alsketting af en begon he mte stoppen. Na hem te hebben aangestoken, deed hij zes trekken en zei met luider stem, zoodat allen het hooren konden, al konden zjj er niets van verstaan.

— Ikrook en spreek in den naam van mijn ganschen stam der Navajo's; alle bleekgezichten, die hier bijeen zijn, zullen onze broeders gn zusters zijn.

Nu gaf ij de pijp aan Sam, die eveneens zes trekken deed en zei:

— Ik spreek in den naam van alle bleekgezichten, die hier bijeen zijn; alle broeders en zusters der Navajo's zullen onze broeders en zusters zijn en wij zullen in vrede en oorlog bij hen blijven. Howghüü

Nu gaven alle nelkaar de hand, d.w.z. de oofdman gaf alle mannen de hand ,de vrouwen negeerde hij volkomen, naar Indiaansche gewoonte. Dat was wel heelemaal niet naar den zin van Mevrouw Ebersbac, maar daar viel niets aan te doen, want het opperhoofd ging haar met een ijskoud gezicht voorbij en zag haar eenvoudig niet.

Toen de pijp weer opgeborgen was, zei Nitsas-Ini:

— Morgen zal het bloed der drie moordenaars van KastiTine vlieden.

— Denkt gij werkelijk, dat zij hierheen komen zullen?

— Ja, ik ben ervan overtuigd.

— Zullen zij u narijden?

— Wat anders?

— Zij kunnen ook het doel weten, waarheen gy gaat.

— Dat is zoo, ja.

— Ze zullen wel komen sluipen.

— Ik zal hen twee man tegemoet zenden, die de oogen van een adelaar hebben.

— Zij zullen uw sporen volgen en dan bij de legerplaats komen, waar ge nu ligt.

— Ja.

— Dan kunt u beter hier komen legeren en met een paar mannen de drie man afwachten.

— Dat geloof ik niet.

— Dan hebt ge hen immers maar voor het grijpen.

— Ja, maar toch zal ik hen een paar verkenners tegemoet zenden.

— Maar wanneer er nu eens geen tijd voor is?

— Hoezoo?

— Wanneer ge nu eens eer weg moet?

— Wie zou me daartoe dwingen?

— De Nijora's.

— Die kunnen mij slechts beulpzaam zijn om de moordenaars te grijpen.

— Waarom?

— Omdat zij ons achterna zijn. Ze vinden ons kamp verlaten

Sluiten