Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de houding van zijn vader, want het was zijn eigen schuld: hij had kunnen weten, dat bij de Indianen jonge mannen nog niet meetellen; hij had zijn vader geen hand mogen geven en zeker niet tegen he mmogen spreken, want hij was nog niet onder de mannen opgenomen.

Old Shatterhand stond glimlachend toe te kijken en hij wist maar al te goed, dat er in dat huisgezin maer liefde heerschte dan een oppervlakkige beschouwing wel zou doen denken.

Nu vroeg de hoofdman hem:

— Is mijn broeder Old Shatterhand in ons kamp geweest?

— Nee, zoover ben ik niet gekomen; zijn de drie mannen Polier, Buttler en Grinley bij u geweest?

— Ja.

— En hebben zij u verteld,d at zij alleen waren ontvlucht?

— Ja.

— En hebt gij hen wapens en zoo gegeven?

— Ja.

— En zij hebben u achter de Nijora's aan gestuurd?

— Ja. Maar hoe weet mijn broeder dat?

— Ik gis ernaar.

— Maar waarom zijt ge niet in ons kamp geweest om hen te grijpen?

— Omdat ik daar toch al te laat voor zou zijn geweest en al had ik tijd genoeg gehad, dan zou ik nog niet naar u toe gekomen zijn, want ik wist, dat gij weggegaan waart.

— Hoe dan?

— Doordat ik u heb zien rijden.

— Wat?

— Ik zat in een hoogen boom en zag u in een langen stoet langs den waterkant rijden met al uw krijgers en ik het u en uw vrouw ook herkend.

— Maar.... dan hebben de Nijora's ons ook kunnen zien?

— Nee, want die zitten veredrop het land in.

— Gelukkig. Maar waarom heeft mijn broeder dan niet geroepen?

— Wat ik door mijn kijker kan zien, dat kan ik nog niet zoomaar beroepen, meende Old Shatterhand lachend.

— Hebt gij de Nijora's ook door uw kijker kunnen zien?

— Nee, maar ik heb hen zoo nabij gezien, dat ik hen met de hand had kunnen aanraken; daarom weet ik een heeleboel, dat ik reeds vermoedde.

— Die honden zullen morgen in onze handen vallen.

— Dat denk ik ook wel, maar ik denk het om een andere reden dan u.

— Old Shatterhand vergist zich; zij zullen ons kamp verlaten vinden en ons volgen.

— Zij zullen niet aan het kamp toekomen, want zij gaan eerst ons blanken overvallen.

— Oef!

— Zij hebben er geen notie van, dat de Navajo's hun kamp

Sluiten