Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velaten hebben.

— Oef!

— Zij denken, dat wij hen gaan verraden aan de Navajo's en daarom hebben zij besloten, dat ze aan het „Winterwater" blijven legeren, totdat wij daar aan komen om ons dan te overvallen.

— Aan het Winterwater?

— Ja.

— Dat is verstandig van hen, want zij hadden daartoe geen beter plaats kunnen uitkiezen.

— Juist.

— Gaat mijn broeder hen vermijden?

— Inteegendeel.

— Dus strijden?

— Ik denk niet, dat een gevecht noodig zal zijn. Zij zullen ook zonder strijd in onze handen vallen.

— Hebt gij reeds een plan?

— Natuurlijk; zullen onze roode broeders ons helpen?

— Dat zullen wij. Maar hoe zullen wij die drie boeven om hals brengen?

— Wilt gij hen achterna? Wilt gij hen den dood der beide verkenners wreken?

Old Shatterhand was eenigszins verbaasd.

— Wreken moet en zal ik hen, maar ik behoef hen niet na te gaan, want zij komen.

— Werkelijk? Ik dacht, dat zij wel graag uit de handen bleven van hen, aan wie zij juist met moeite zijn ontkomen.

— Ja, wanneer zij die handteekening nog hadden, zei nu Wolf met een tevreden gezicht.

— Hebben zij die dan niet meer?

— Neen.

— Hoe kan dat?

— Die heb ik hen afgenomen.

— Prachtig! Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Nu vertelde Wolf alles, wat er gebeurd was, en voegde erbij:

— Nu wachten wij hen hier morgen op en zenden hen twee verkenners tegemoet.

— Dat is echter niet zonder gevaar, zei Old Shatterhand.

— Hoezoo?

— Zij zouden die beide verkenners kunnen zien en dan waren ze voor ons verloren. Wij kunnen echter niet zelf op hen wachten, want we moeten zorgen, dat we morgen bij het Winter-water zijn.

— Waarom dan juist?

— Dat zal ik vertellen, maar eerst moet ik mijn wederwaardigheden vertellen, want met Winnetou heb ik hen afgeluisterd en ook Schi-So is meegeweest, om op de paarden te letten.

Zij gingen er nu extra voor zitten en Old Shatterhand vertelde de wederwaardigheden, die hij had meegemaakt.

Hy vertelde, hoe zij bij de Nijora's vandaan kwamen, en

Sluiten