Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrek konden overzien, en vanwaar zij tevens met elkaar zouden kunnen praten.

In een oogwenk zaten beiden boven in en Old Shatterhand zei, na een korte wijle:

— Ze zitten aan het Winter-water.

— Ja, dus hebben wij het goed geraden .

— Ik zal eens met mijn kijker kijken.

Hij nam nu zijn kijker ter hand en zette deze voor zijn oog.

Even daarna keerde hij zich weer tot Winnetou:

— Ze liggen aan den anderen kant van de rivier; zij laten nu hun paarden al drinken.

— Dan hebben ze dus wel degelijk iets in den zin.

— Zullen we nog wat wachten, totdat het wat donkerder geworden is?

— Ja, maar niet hierboven, want dat wordt te vermoeiend.

Ja, we zullen nog een klein eindje doorloopen, en dan wachten wij de duisternis af.

— Oef!

— Wat is er? Heeft mijn broeder iets gezien?

— Ja, kijk!

Winnetou wees nu naar een punt, dat niet ver van de Nijora's aflag, maar door deze niet gezien kon worden.

— Daar rijdt een heele troep ruiters.

— Ja, in oorlogsbeschildering.

— Kunt gij niet met den kijker zien, wie het zijn?

Old Shatterhand richtte zijn kijker op hen, maar kon geen gezichten herkennen.

— Neen.

Een zeer lange stoet was het en toen de laatsten voorbij de open plek kwamen, kon Old Shatterhand de beide achterste ruiters wel degelijk goed herkennen: het waren Nitsas-Ini met zijn vrouw.

— Het zijn Navajo's.

Ja, dat wist ik wel, want dat kon immers niet anders, zei Winnetou.

— Waarom zouden zij hun kamp verlaten hebben?

Dat is niet zoo gek: zij kunnen de Nijora's tegemoet gaan.

— Ja, dat is zoo.

— Maar waarom houden zij den rechter oever?

— Dat is heel onverklaarbaar. Want zij weten, dat de Nijora's aan deze zijde van de rivier hun gebied hebben.

— Ik kan er maar één reden voor vinden.

— En die is?

— De petroleum-koning.

Dit ééne woord was voor Winnetou alweer genoeg. Old Shatterhand begreep dan ook onmiddellijk, wat hij ermee bedoelde.

— Die heeft hen misleid, om tijd te winnen.

J TTJuist; Zii-hadden wapens noodig en nu hebben zij die van

r Navajo s voor een praatje, gekregen.

Zij klommen nu omlaag.

Sluiten