Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

val zitten.

Nu gingen zij terug naar Schi-So en onderweg bespraken zij, dat het beter was, dat Old Shatterhand terug ging naar het kamp en naar de Navajo's, terwijl Winnetou den nacht doorbracht in de nabijheid van de Nijora's teneinde zich te overtuigen, dat het plan van Mokaschi niet weder gewijzigd werd.

Ondanks de duisternis vonden zij de paarden spoedig, Winnetou legde zich daar zoolang ter ruste en Old Shatterhand ging met Schi-So naar het kamp, waar hij zooals nu wel te begrijpen valt, niets verwonderd was Nitsas-Ini ontmoette.

Onder het rijden vroeg Old Shatterhand aan Schi-So.

— Hij zal het hooren.

— Van wien?

— Van Old Shatterhand.

— Hoet weet gij dat zoo?

— Ik weet het niet, maar ik hoop het.

— Ge hebt gelijk. Ik zal het u zeggen. Maar eerst, wanneer wij bij Nitsas-Ini, uw vader zijn.

— Is die hier?

— Ik heb hen gezien.

— Gaan wij naar hem toe?

— Ja. Uw moeder is er ook bij.

— Werkelijk? Waar?

De jonge man vergat, dat hij Indiaan was en1 deed even blijmoedig verrast als een Europeaan.

— Aan de overkant van de rivier.

— Wat deden zij daar?

— Zij reden met een groote schaar krijgers om de Nijora's te zoeken.

— Dan ligt hun kamp dus niet ver af?

— Ik vermoed het. Ik wil naar hen toe, dus gaan wij samen hen opzoeken. Maar wij hebben haast, dus in galop.

In het kamp aangekomen, werd besloten, na de gesprekken van de eerste oogenblikken, dat de Navajo's allen zouden overkomen, zoodra de dag aan den hemel kwam.

— Nitsas-Ini en zijn vrouw bleven bij de blanken.

Den volgenden morgen was Old Shatterhand het eerst van allen bij de hand en nauwelijks hadden de vrouwen zich naar den waterkant begeven om zich te wasschen, toen in de verte een lange rij paardekoppen in het water zichtbaar werd. Het waren de Navajo's, die de Chelly overzwommen om zich bij hun hoofdman te voegen. Twee man waren er achtergebleven om de drie moordenaars tegemoet te gaan.

De Petroleumftonlng 15*

Sluiten