Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dus denk er nu om, vriend, links af en niet rechts af.

— Waarom niet?

— Omdat er anders een groote vechtpartij van kan komen, daar de ontdekte Indianen natuurlijk van zich af moeten slaan en dan heb je het lieve leven gaande.

— Dan komt er een gevecht, hè?

— Ja, dan komt er een gevecht, en één, waar je een heele opera over kunt schrijven.... als je er nog levend vandaan komt.

Hij zag, of liever meende te zien, dat de malloot tevreden knikte en daarom vroeg hij hem:

— Waarom lach je zoo geheimzinnig?

— Omdat ik juist een gevechtsscène voor mijn oprea noodig heb.

Met van ontzetting groote oogen staarde Frank, die niet wist, hoe hij dat moest opvatten, den dwaas aan en vroeg langzaam:

— Dus je wilde....

Nu grijnsde de man heel geheimzinnig en mompelde:

— Hm, wat zal ik zeggen....

Dat was genoeg voor de mannen, die hun leven aan den willekeur van dien man overgeleverd zagen en zeiden het tegen Old Shatterhand en vroegen hem tevens, maatregelen te willen nemen, dat dat niet zou gebeuren.

— Stone en Parker, binden jullie dien halven gek eens aan een boom.

— Oké

— Maar laat er dan één van jullie by blijven!

— Neen, daar denk ik niet aan.

— Waarom niet?

— Omdat ik er ook wel graag bij ben, als er soms gevochten moet worden.

— Tja, dan moet er maar één achterblijven, die liver niet vecht.

Toen had de bankier zich zonder aarzelen opgegeven en allen waren het er mee eens, dat die man er het meest geschikt voor was, want hij was te laf om een wurm te dooden.

De stoet reizigers en prairiemannen ging nu dus zonder die beide door en weldra was men al een aardig eind op weg, om in de buurt van het Winterwater te komen.

Men had zoo onderling afgesproken, dat van de zeshonderd Navajo's er honderd aan den kant van de blanken zouden komen staan. Wel was de hoofdman het er onmiddellijk mee eens, maar toch wilde hij even weten, waarom.

— We moeten de val immers doeltreffend maken?

— Natuurlijk.

— Dus dan moet er ook geen enkele kans zijn, dat er geschoten wordt.

— Nee.

— Die kans wordt vrijwel weggehaald, wanneer we zorgen,

Sluiten