Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben d'r wat van haar stuk gebracht. Haal eens een paar stoelen voor de juffers, Sien.

— Dank je, Sien, we zitten hier heel prettig op den kruiwagen, vond Ruut.

— Haal dan eens een kommetje koffie en 't zwarte trommeltje, Sien.

Toen vertelde vrouw Bergman, dat Sien op een namiddag met Christientje en een kannetje vetten room had getracht Mia te bezoeken, maar Brecht zei, dat de juffrouw weg was gegaan .... voorgoed of tijdelijk, dat kon ze niet zeggen; de juffrouw was zonder een woord vertrokken. Toen was Sien maar heen gegaan.

Ze ging na, wanneer het geweest was.

Het was dien middag, wist Mia, toen ze na een noenmaal van water en broodkorsten zoo ongelukkig met die zware mand gesjouwd had.

— Ik ben geen kwartier later thuis gekomen .... o, wat jammer, dat Brecht hen niet gevraagd heeft even te wachten; ik zou het heerlijk gevonden hebben, als Sien en het kleine meisje daar gezeten hadden. En ik was dien middag zoo moe en had zoo'n honger.

Over haar stalen bril keek de boerin Mia met zachte oogen aan.

— Ze komen nog wel eens, beloofde ze, Christientje is nu meegereden op den wagen naar het dorp, maar u moet haar gauw eens zien en dan zal ze verschen room voor u meebrengen. De juffer zal 't nog stilletjes genoeg hebben. Kom maar eens aanloopen in den avond, als u

Sluiten