Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Toen die brief van jullie kwam, bracht hij denzelfden morgen van pure verlichting een grooten pot mixed pickles als tractatie voor moeke en mij mee. Maar wij geven niets om mixed pickels en hij at ze zelf allemaal op bij z'n groente en z'n boterhammen.

— Een egoïst is hij in z'n zorgen en in z'n geluk; elke gewone man zou natuurlijk voor jullie een pot gember en voor de kinderen een doos flikken hebben meegebracht. Je gaat er niet meer heen, Lucie.

— Zal ik vanavond nog schrijven? bood Lucie aan.

— Och, je bent zoo koppig als een muilezel; en als ik me er niet mee bemoei, zal je je ook als een muilezel laten afbeulen. Maar je hebt nu tenminste wat kleur, dat verzoent me een beetje met het geval. Alsje-belieft, nog een koekje!

— En een kop thee, vond Mia, je krijgt er room in. Het is hier zoo'n heerlijk land, de room wordt je present thuis gebracht; vanmiddag kwam Christientje met een kannetje vol voor de logee's en ik heb beloofd morgen met ons allen naar de boerderij te gaan.

— Vertel eens aan Lucie van je eerste dagen hier, Mia, toen je den room misliep.

Ze vertelden samen van de ongelukkige dagen, van den grooten stoel met den sluimerrol en de warme stoof. Mia met Lucie's handkoffer aan den eenen en de lampetkan aan den anderen arm, deed voor, hoe ze den heuvel was opgestrompeld en Ruut dook op van achter de waschtafel als ,,de bruur", die redding bracht.

Toen keken ze samen — Ruut met een tandenschuier

Sluiten