Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst. Altijd komt er dan op een goeien dag een ridder of een dood-nuchtere jongeling voor één van beiden en die maakt een wreed eind aan alle genoeglijke gezelligheid. En wat zou er dan van de arme Ruut worden zonder jou en zonder 't Huuske?

— Misschien kwamen er twee ridders op twee vurige rossen.

— Nee, zoo vlot gaan de dingen in 't leven nooit. Begin over twintig jaar maar eens opnieuw aan je toekomstplannen, dan heb je meer kans op bestendigheid.

— Maar waarom? De eenige ridders, die ik in deze streken ken, zijn Janna's uitverkorene, Bels en de Bruur en geen van drieën heeft een kans.

Ze lieten de kinderen in den tuin en maakten in de keuken samen het middagmaal gereed.

Mia had het gevoel, of er opeens een verstandige huismoeder in haar Huuske was getrokken, die zonder eenigen nadruk regelde: Om twaalf uur koken, om één uur middag-eten, afwasschen, rusten, 's avonds een koffietafel.

En om één uur zaten ze aan den middagdisch met dampende schalen en schoon-gewasschen Pietje en Polleke tusschen hen in.

De kinderen praatten nog over de boerderij, over Christientje, de kuikentjes en de konijntjes.

Pietje had een grappige manier om met een onbeheerschte stem en een paar hakkelende woorden een feit te constateeren; dan volgde er een uitgebreid, wijdloopig relaas van Pol.

Sluiten