Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beperkte omgeving met den hemel en den zonneschijn en de stormen boven je hoofd, als je de moeilijkheden met je zelf moet uitvechten. En 't kan ook geen kwaad voor een mensch, als hij eens een paar jaar z'n belangstelling en gedachtengang moet richten op een gemeente, die gansch andere motieven heeft voor gelukkig en ongelukkig, voor vreugde en gemis, misschien voor goed en kwaad, als de menschen uit eigen levenskring.

— Dus je wou heel nobel beginnen met een leerschool voor jezelf? vroeg van Weel.

Hij keek hem even weifelend aan, toen de ander de quaestie, die hem zoo ter harte ging, scheef stelde.

— Ja, zei hij toen kort, ja. Niet vanwege de nobelheid, maar uit noodzaak.

— Voor verwende menschen, kwam haperend Mia's stem — ze voelde zich altijd wat beschroomd tegenover den onverwacht ernstigen kant, waarheen zoo'n luchtig opgezette discussie plotseling voerde, maar nu had ze het gevoel, dat ze beter dan de vrienden Rekx' bedoeling begreep—voor verwende en ijdele menschen is het heel goed, dat ze eens weg moeten uit hun eigen bekende omgeving, waar ze zichzelf middelpunt geloofden en ik heb wel eens gedacht, dat zoo'n overgang voor ieder mensch weldadig zou zijn.

— Natuurlijk, zei Rekx, we moeten allemaal eens klein en nietswaardig aan den kant van den weg in 't stof staan en beschaamd kijken naar wat anderenpraesteeren op een gebied dat ons volkomen vreemd is, waarvan we de belangrijkheid pas kunnen ontdekken, als we zelf nederig en ontvankelijk zijn.

Sluiten