Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Nee, wat gedaan is, is gedaan, zei Mia degelijk; je zult zien, hoe druk we 't Maandag en Dinsdag nog krijgen; er moet veel meer papier zijn voor de pepieren blommen en ik ga een versch krentenbrood koopen ter eere van den Zaterdagavond. En wie fietst, vangt wind.

— Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag .... zong ze, terwijl ze 't boschpaadje affietste.

De uil schreeuwde uitbundig boven haar hoofd.

— Dag uil, wees nu eens in je beste humeur, ik ben het ook.

Hij krijschte een leelijken krijsch.

— Toe uil, maak nu ééns in je leven een lief geluid, alsof je me als naaste buur niet heelemaal onuitstaanbaar vindt. En half vijf, uil, half vijf .... jij en ik weten er alleen van .... en jij mag uitkijken, maar ik niet Alsof hij haar hoonend bespotte, zoo lawaaiig fladderde hij plotseling uit den denneboom tusschen de schelven van het stoppelveld.

— Wat ben je toch een vervelende uil, riep Mia boos en ze zei glimlachend in zichzelf: Waarom bemoei je je dan altijd met me, als je toch nooit iets goeds te zeggen hebt ? Brecht is al vriendin met me geworden; ze geeft me zelfs de flesch cadeau als ik trouw ....als ik trouw....

Nu is het Zaterdag vier uur, dan half vijf. Zou het ooit Zondag half vijf kunnen worden .... Maandag, Dinsdag half vijf? ....

Naast de fiets dook opeens de uil weer op. Hij keerde met-

Het Verstopte Huuske

15*

Sluiten