Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van allen tegen hem." Op school heeft zij het altijd gedaan, altijd is het Lucie. Soms zelfs, als ze er geheel niet bij is geweest. En bij vader hoeft ze haar beklag niet te komen doen .... Nu ook weer. Zij krijgt de schuld van het roepen van Piet.... Stel je voor, of zij aansprakelijk is voor wat een ander doet en die akelige jongen gaat dan nog de brave Hendrik uithangen ook. Eer dat zij zover komt.... Bah! Excuus gaan aanbieden! Trouwens, — al die lammetjes waren gelijk. Daar gaat me die Henk Smit zelf z'n straf bepalen .... die is goed! Stakkers allemaal! Nu, zij weet, wat ze doen zal. Ze laat 't hele zaakje links liggen en mocht mijnheer Verschoor het weer op z'n zenuwen krijgen, dan zal het toch wel wonder moeten lopen, als ze er haar bij betrekken kunnen.

Gelukkig, mijnheer Verschoor kreeg het voorlopig niet op z'n zenuwen, gaf wel aantekeningen, veel aantekeningen, maar niemand protesteerde en drie aantekeningen was toch een kaart mee naar huis, die, door vader getekend, weer terug moest komen. Maar 't scheen of de klas plotseling onverschillig was geworden voor de gevreesde kaarten, want ook bij de andere leraren werden met gulle hand aantekeningen ingeschreven. Mijnheer Verschoor had het bewuste schrift open en bloot in 't speelkwartier op z'n tafeltje laten liggen en een enkele jongen had daar een dankbaar gebruik van gemaakt, zodat de hele klas in een ommezientje op de hoogte was van de stand van zaken. Minstens twaalf zouden er die Vrijdag een kaart meekrijgen, maar protesten bleven uit. 't Bleef rustig!

Tot^ Vrijdagmiddag mijnheer Olen plotseling „de derde" binnenkomt en mijnheer Verschoor, die er juist les geeft, op fluisterende toon iets vraagt. Ze zien hem schrikken en ontkennend met het hoofd schudden. Met Zenuwachtige gejaagdheid doorzoekt hij zijn tas, maar weer maakt hij ontkennende gebaren tegen mijnheer

Sluiten