Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende morgen gaat mevrouw Willy van de bus halen. Dat is een feest! Willy thuis! Betje is er geheel vol van, maar ook mijnheer wacht met ongeduld en als hij ze ziet aankomen, komt hij de trap afgestormd, om zelf open te doen. Nu had Betje nog wel een schone schort voorgedaan, die ze anders alleen s middags maar aan mag, om zelf de juffrouw te verwelkomen en wel vijftig keer heeft ze gerepeteerd, wat ze zeggen zal, geen mevrouw, nee: juffrouw zal ze Zeggen. Ze zal zich nu niet vergissen en nu doet mijnheer open en zal ze de juffrouw niet eens zien. Wacht, ze gaat in de keukendeur staan; dan moet ze langs haar heen. Wat zal de juffrouw wel zeggen van de verrassing ? .... Daar komt ze.

„Dag Betje, meid, wat zie je er goed uit!" zegt Willy.

»Dag mevrouw!" stamelt ze verlegen, maar niemand slaat er acht op, dat ze het weer verkeerd zegt en de familie verdwijnt in de kamer. Betje zelf heeft haar vergissing ook niet bemerkt en ze denkt maar steeds aan de verrassing.

Ze luistert aandachtig of ze nog niet naar boven gaan ...., daar zullen ze het zien.

Eindelijk, ja, ze hoort ze binnen opstaan, de deur gaat open en ze gaan de trap op.

„Je zult er versteld van staan, hoe keurig Betje je kamer gedaan heeft!" hoort ze mevrouw zeggen.

Op de tenen sluipt Betje halverwege de trap op en ja .... daar hoort ze Willy's stem: „O, wat 'n prachtige seringen!.... Schitterend.... Waar hebt u die vandaan, moeder .... en wat een bos....!"

„Kind, daar weet ik niets van .... Wacht, daar ligt een briefje....!" s

„Van Betje!" leest mevrouw en ze laat het papiertje aan Willy zien. Betje heeft er met grote letters, in haar mooiste schrift, haar naam opgezet.

„Echt lief!" meent Willy.

Sluiten