Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een sleuteltje» 't Geld kun je door een gleuf in het deksel er in laten glijden.

Nu is Betje helemaal den koning te rijk en mevrouw neemt zich voor haar nu en dan ook eens wat te geven, om haar te leren sparen; de lessen moeten ook weer beginnen, ofschoon mevrouw er erg tegen opziet. Gelukkig — Johan brengt de oplossing en neemt haar taak geheel over. Iedere avond als hij zijn huiswerk af heeft, begint de comedie, zoals Johan het noemt, want als Betje zo zeldzaam dom uit de hoek komt, schatert hij het uit; en Betje lacht dan van de weeromstuit maar mee.

„Ons spelen is leren en ons leren is spelen," verdedigt Johan zich, als zijn vader beweert, dat er zo niet veel van het leren terecht zal komen.

Op een avond ging Johan dadelijk na het eten in een boek zitten lezen en 't scheen hem zó te boeien, dat hij z'n onderwijzen vergat. Tot Betje, na het vaatwassen met haar boeken kwam aandragen.

„Ga vanavond maar zitten lezen! 'k Heb er nu niets geen zin in!" wees hij haar af en mevrouw vond het goed. De jongen mocht ook wel eens genieten van een mooi boek; daar kwam de laatste tijd zo weinig van. Betje moest haar breiwerk maar opzoeken.

Betje vond het best.

Maar toen schoot het mijnheer te binnen, dat Johan de hele avond nog niets gedaan had en hij vroeg:

„Heb je geen huiswerk, Johan?"

„Nee vader, 't Is morgen collecte voor 't Hooge Land en daar lopen bijna alle meisjes uit mijn klas voor. Daarom hebben we niets opgekregen."

„Het Hooge Land?" vraagt mevrouw, ,,'t Hooge Land? Wat is dat toch voor een vereniging?"

„O, dat is een vereniging, die zich het lot aantrekt van ontslagen gevangenen, van dronkaards en dergelijken. Ik geloof, dat ze inrichtingen hebben, waar ze

Sluiten